Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 4 233 669 € + 2% 4 163 492 € + 8% 3 871 399 €
Uitgaven
Resultaat 382 698 € -1% 385 615 € + 39% 276 993 €
 
Eigen vermogen 2 964 050 € + 15% 2 586 363 € + 17% 2 205 760 €
Balanstotaal 3 619 902 € + 7% 3 375 261 € + 18% 2 861 371 €
 
Netto bedrijfskapitaal 2 616 596 € + 20% 2 188 014 € + 22% 1 786 555 €
Investeringen 28 595 € -51% 58 275 € + 14% 50 940 €
 
Brutomarge 3 877 837 € + 1% 3 820 672 € + 7% 3 569 472 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 347 454 € -13% 398 349 € -5% 419 204 €
Vlottende activa 3 272 448 € + 10% 2 976 911 € + 22% 2 442 167 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3 619 902 € + 7% 3 375 261 € + 18% 2 861 371 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 964 050 € + 15% 2 586 363 € + 17% 2 205 759 €
Vreemd vermogen 655 852 € -17% 788 898 € + 20% 655 611 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3 619 902 € + 7% 3 375 261 € + 18% 2 861 371 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 3 877 837 € + 1% 3 820 672 € + 7% 3 569 472 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 4 233 669 € + 2% 4 163 492 € + 8% 3 871 399 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 4 278 019 € + 1% 4 223 447 € + 7% 3 932 614 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 400 182 € -1% 402 775 € + 11% 363 142 €
Bezoldigingen, pensioenen 3 392 488 € + 2% 3 337 648 € + 5% 3 190 663 €
Andere uitgaven 104 981 € 0% 105 410 € -2% 108 028 €
TOTAAL UITGAVEN 400 182 € -1% 402 775 € + 11% 363 142 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 380 369 € + 1% 377 614 € + 39% 270 781 €
Resultaat boekjaar 382 698 € -1% 385 615 € + 39% 276 993 €
Laatste update met NBB 1/05/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy