Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
Ontvangsten 4 163 492 € + 8% 3 871 399 € + 5% 3 691 321 €
Uitgaven
Resultaat 385 615 € + 39% 276 993 € + 29% 215 553 €
 
Eigen vermogen 2 586 363 € + 17% 2 205 760 € + 14% 1 937 277 €
Balanstotaal 3 375 261 € + 18% 2 861 371 € + 13% 2 542 015 €
 
Netto bedrijfskapitaal 2 188 014 € + 22% 1 786 555 € + 20% 1 487 435 €
Investeringen 58 275 € + 14% 50 940 € -22% 65 544 €
 
Brutomarge 3 820 672 € + 7% 3 569 472 € + 6% 3 383 284 €
 
Balans 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
ACTIVA
Vaste activa 398 349 € -5% 419 204 € -7% 449 842 €
Vlottende activa 2 976 911 € + 22% 2 442 167 € + 17% 2 092 173 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3 375 261 € + 18% 2 861 371 € + 13% 2 542 015 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 586 363 € + 17% 2 205 759 € + 14% 1 937 277 €
Vreemd vermogen 788 898 € + 20% 655 611 € + 8% 604 738 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3 375 261 € + 18% 2 861 371 € + 13% 2 542 015 €
 
Resultaatberekening 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
BRUTOMARGE 3 820 672 € + 7% 3 569 472 € + 6% 3 383 284 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 4 163 492 € + 8% 3 871 399 € + 5% 3 691 321 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 4 223 447 € + 7% 3 932 614 € + 5% 3 746 490 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 402 775 € + 11% 363 142 € 0% 363 206 €
Bezoldigingen, pensioenen 3 337 648 € + 5% 3 190 663 € + 4% 3 074 645 €
Andere uitgaven 105 410 € -2% 108 028 € -11% 122 027 €
TOTAAL UITGAVEN 402 775 € + 11% 363 142 € 0% 363 206 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 377 614 € + 39% 270 781 € + 45% 186 612 €
Resultaat boekjaar 385 615 € + 39% 276 993 € + 29% 215 553 €
Laatste update met NBB 14/08/2018
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy