Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 4 675 444 € + 10% 4 233 669 € + 2% 4 163 492 €
Uitgaven
Resultaat 554 264 € + 45% 382 698 € -1% 385 615 €
 
Eigen vermogen 3 516 503 € + 19% 2 964 050 € + 15% 2 586 363 €
Balanstotaal 4 389 471 € + 21% 3 619 902 € + 7% 3 375 261 €
 
Netto bedrijfskapitaal 3 157 141 € + 21% 2 616 596 € + 20% 2 188 014 €
Investeringen 103 406 € + 262% 28 595 € -51% 58 275 €
 
Brutomarge 4 327 888 € + 12% 3 877 837 € + 1% 3 820 672 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 359 362 € + 3% 347 454 € -13% 398 349 €
Vlottende activa 4 030 108 € + 23% 3 272 448 € + 10% 2 976 911 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 4 389 471 € + 21% 3 619 902 € + 7% 3 375 261 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 3 516 503 € + 19% 2 964 050 € + 15% 2 586 363 €
Vreemd vermogen 872 968 € + 33% 655 852 € -17% 788 898 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 4 389 471 € + 21% 3 619 902 € + 7% 3 375 261 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 4 327 888 € + 12% 3 877 837 € + 1% 3 820 672 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 4 675 444 € + 10% 4 233 669 € + 2% 4 163 492 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 4 828 120 € + 13% 4 278 019 € + 1% 4 223 447 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 500 232 € + 25% 400 182 € -1% 402 775 €
Bezoldigingen, pensioenen 3 561 536 € + 5% 3 392 488 € + 2% 3 337 648 €
Andere uitgaven 128 331 € + 22% 104 981 € 0% 105 410 €
TOTAAL UITGAVEN 500 232 € + 25% 400 182 € -1% 402 775 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 638 021 € + 68% 380 369 € + 1% 377 614 €
Resultaat boekjaar 554 264 € + 45% 382 698 € -1% 385 615 €
Laatste update met NBB 21/04/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy