Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 4 874 332 € + 4% 4 675 444 € + 10% 4 233 669 €
Uitgaven
Resultaat 679 983 € + 23% 554 264 € + 45% 382 698 €
 
Eigen vermogen 4 251 667 € + 21% 3 516 503 € + 19% 2 964 050 €
Balanstotaal 5 156 056 € + 17% 4 389 471 € + 21% 3 619 902 €
 
Netto bedrijfskapitaal 3 628 832 € + 15% 3 157 141 € + 21% 2 616 596 €
Investeringen 344 878 € + 234% 103 406 € + 262% 28 595 €
 
Brutomarge 4 534 579 € + 5% 4 327 888 € + 12% 3 877 837 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 622 835 € + 73% 359 362 € + 3% 347 454 €
Vlottende activa 4 533 221 € + 12% 4 030 108 € + 23% 3 272 448 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 5 156 056 € + 17% 4 389 471 € + 21% 3 619 902 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 4 251 667 € + 21% 3 516 503 € + 19% 2 964 050 €
Vreemd vermogen 904 389 € + 4% 872 968 € + 33% 655 852 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 5 156 056 € + 17% 4 389 471 € + 21% 3 619 902 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
BRUTOMARGE 4 534 579 € + 5% 4 327 888 € + 12% 3 877 837 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 4 874 332 € + 4% 4 675 444 € + 10% 4 233 669 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 4 828 120 € + 13% 4 278 019 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 537 431 € + 7% 500 232 € + 25% 400 182 €
Bezoldigingen, pensioenen 3 828 914 € + 8% 3 561 536 € + 5% 3 392 488 €
Andere uitgaven 106 573 € -17% 128 331 € + 22% 104 981 €
TOTAAL UITGAVEN 537 431 € + 7% 500 232 € + 25% 400 182 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 599 093 € -6% 638 021 € + 68% 380 369 €
Resultaat boekjaar 679 983 € + 23% 554 264 € + 45% 382 698 €
Laatste update met NBB 24/10/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy