Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
Ontvangsten 5 729 061 € + 18% 4 874 332 € + 4% 4 675 444 €
Uitgaven
Resultaat 842 461 € + 24% 679 983 € + 23% 554 264 €
 
Eigen vermogen 5 088 362 € + 20% 4 251 667 € + 21% 3 516 503 €
Balanstotaal 6 479 144 € + 26% 5 156 056 € + 17% 4 389 471 €
 
Netto bedrijfskapitaal 2 856 726 € -21% 3 628 832 € + 15% 3 157 141 €
Investeringen 200 836 € -42% 344 878 € + 234% 103 406 €
 
Brutomarge 5 337 238 € + 18% 4 534 579 € + 5% 4 327 888 €
 
Balans 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
ACTIVA
Vaste activa 570 105 € -8% 622 835 € + 73% 359 362 €
Vlottende activa 5 909 039 € + 30% 4 533 221 € + 12% 4 030 108 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 6 479 144 € + 26% 5 156 056 € + 17% 4 389 471 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 5 088 362 € + 20% 4 251 667 € + 21% 3 516 503 €
Vreemd vermogen 1 345 291 € + 49% 904 389 € + 4% 872 968 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 6 479 144 € + 26% 5 156 056 € + 17% 4 389 471 €
 
Resultaatberekening 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
BRUTOMARGE 5 337 238 € + 18% 4 534 579 € + 5% 4 327 888 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 5 729 061 € + 18% 4 874 332 € + 4% 4 675 444 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 4 828 120 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 822 534 € + 53% 537 431 € + 7% 500 232 €
Bezoldigingen, pensioenen 4 361 956 € + 14% 3 828 914 € + 8% 3 561 536 €
Andere uitgaven 129 447 € + 21% 106 573 € -17% 128 331 €
TOTAAL UITGAVEN 822 534 € + 53% 537 431 € + 7% 500 232 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 845 836 € + 41% 599 093 € -6% 638 021 €
Resultaat boekjaar 842 461 € + 24% 679 983 € + 23% 554 264 €
Laatste update met NBB 6/02/2023
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy