Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2022 % 12/2021 % 12/2020
Ontvangsten 5 531 832 € -3% 5 729 061 € + 18% 4 874 332 €
Uitgaven 5 640 531 €
Resultaat 688 702 € -18% 842 461 € + 24% 679 983 €
 
Eigen vermogen 7 705 775 € + 51% 5 088 362 € + 20% 4 251 667 €
Balanstotaal 9 384 438 € + 45% 6 479 144 € + 26% 5 156 056 €
 
Netto bedrijfskapitaal 4 024 935 € + 41% 2 856 726 € -21% 3 628 832 €
Cashflow 754 422 €
Investeringen 1 554 924 € + 674% 200 836 € -42% 344 878 €
 
Balans 12/2022 % 12/2021 % 12/2020
ACTIVA
Vaste activa 2 054 309 € + 260% 570 105 € -8% 622 835 €
Vlottende activa 7 330 129 € + 24% 5 909 039 € + 30% 4 533 221 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 9 384 438 € + 45% 6 479 144 € + 26% 5 156 056 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 7 705 775 € + 51% 5 088 362 € + 20% 4 251 667 €
Vreemd vermogen 1 633 172 € + 21% 1 345 291 € + 49% 904 389 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 9 384 438 € + 45% 6 479 144 € + 26% 5 156 056 €
 
Resultaatberekening 12/2022 % 12/2021 % 12/2020
ONTVANGSTEN
Omzet
Schenkingen 5 880 €
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 796 083 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 6 327 915 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 74 879 €
Diensten en diverse goederen 735 142 €
Bezoldigingen, pensioenen 4 747 562 € + 9% 4 361 956 € + 14% 3 828 914 €
Andere uitgaven 82 948 € -36% 129 447 € + 21% 106 573 €
TOTAAL UITGAVEN 5 640 531 € + 586% 822 534 € + 53% 537 431 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 693 385 € -18% 845 836 € + 41% 599 093 €
Resultaat boekjaar 688 702 € -18% 842 461 € + 24% 679 983 €
Laatste update met NBB 6/05/2023
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy