Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 61 807 032 € + 3% 60 051 137 € + 2% 58 647 606 €
Uitgaven 62 917 791 € + 3% 61 278 569 € + 4% 59 160 055 €
Resultaat 26 729 € -71% 93 095 € -88% 789 709 €
 
Eigen vermogen 20 638 415 € 0% 20 611 686 € 0% 20 518 591 €
Balanstotaal 37 576 142 € -3% 38 811 281 € + 7% 36 407 963 €
 
Netto bedrijfskapitaal 10 365 539 € -5% 10 942 392 € -4% 11 424 129 €
Cashflow 558 910 € -52% 1 152 434 € -40% 1 921 518 €
Investeringen 956 635 € -41% 1 616 771 € -15% 1 913 285 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 12 062 010 € -2% 12 277 541 € + 3% 11 919 989 €
Vlottende activa 25 514 132 € -4% 26 533 740 € + 8% 24 487 975 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 37 576 142 € -3% 38 811 281 € + 7% 36 407 963 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 20 638 415 € 0% 20 611 686 € 0% 20 518 591 €
Vreemd vermogen 15 201 921 € -3% 15 694 255 € + 19% 13 212 582 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 37 576 142 € -3% 38 811 281 € + 7% 36 407 963 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ONTVANGSTEN
Omzet 46 244 113 € + 2% 45 533 415 € + 2% 44 426 308 €
Schenkingen 8 475 € -31% 12 340 € -4% 12 886 €
Legaten -100% 14 121 € -94% 243 080 €
Kapitaal- en intrestsubsidies 15 527 501 € + 9% 14 212 143 € + 5% 13 526 225 €
Lidgeld 26 943 € -90% 279 118 € -36% 439 107 €
Andere bedrijfsopbrengsten 1 085 164 € + 4% 1 045 914 € + 14% 916 221 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 62 892 196 € + 3% 61 097 051 € + 3% 59 563 827 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 244 001 € + 2% 239 980 € + 6% 227 092 €
Diensten en diverse goederen 8 353 247 € + 7% 7 783 969 € + 11% 7 032 010 €
Bezoldigingen, pensioenen 53 591 532 € + 4% 51 751 088 € + 3% 50 422 052 €
Andere uitgaven 729 011 € -52% 1 503 532 € + 2% 1 478 901 €
TOTAAL UITGAVEN 62 917 791 € + 3% 61 278 569 € + 4% 59 160 055 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 25 595 € + 86% - 181 518 € -145% 403 772 €
Resultaat boekjaar 26 729 € -71% 93 095 € -88% 789 709 €
Laatste update met NBB 14/10/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy