Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 64 359 526 € + 4% 61 807 032 € + 3% 60 051 137 €
Uitgaven 65 409 162 € + 4% 62 917 791 € + 3% 61 278 569 €
Resultaat 488 752 € + 1729% 26 729 € -71% 93 095 €
 
Eigen vermogen 21 127 167 € + 2% 20 638 415 € 0% 20 611 686 €
Balanstotaal 39 013 487 € + 4% 37 576 142 € -3% 38 811 281 €
 
Netto bedrijfskapitaal 11 242 426 € + 8% 10 365 539 € -5% 10 942 392 €
Cashflow 1 548 595 € + 177% 558 910 € -52% 1 152 434 €
Investeringen 911 927 € -5% 956 635 € -41% 1 616 771 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 11 905 311 € -1% 12 062 010 € -2% 12 277 541 €
Vlottende activa 27 108 176 € + 6% 25 514 132 € -4% 26 533 740 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 39 013 487 € + 4% 37 576 142 € -3% 38 811 281 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 21 127 167 € + 2% 20 638 415 € 0% 20 611 686 €
Vreemd vermogen 15 869 500 € + 4% 15 201 921 € -3% 15 694 255 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 39 013 487 € + 4% 37 576 142 € -3% 38 811 281 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ONTVANGSTEN
Omzet 48 370 706 € + 5% 46 244 113 € + 2% 45 533 415 €
Schenkingen 2 584 € -70% 8 475 € -31% 12 340 €
Legaten -100% 14 121 €
Kapitaal- en intrestsubsidies -100% 15 527 501 € + 9% 14 212 143 €
Lidgeld 59 850 € + 122% 26 943 € -90% 279 118 €
Andere bedrijfsopbrengsten 1 061 552 € -2% 1 085 164 € + 4% 1 045 914 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 65 421 077 € + 4% 62 892 196 € + 3% 61 097 051 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 268 200 € + 10% 244 001 € + 2% 239 980 €
Diensten en diverse goederen 8 545 822 € + 2% 8 353 247 € + 7% 7 783 969 €
Bezoldigingen, pensioenen 54 907 954 € + 2% 53 591 532 € + 4% 51 751 088 €
Andere uitgaven 1 406 174 € + 93% 729 011 € -52% 1 503 532 €
TOTAAL UITGAVEN 65 409 162 € + 4% 62 917 791 € + 3% 61 278 569 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 11 915 € + 147% - 25 595 € + 86% - 181 518 €
Resultaat boekjaar 488 752 € + 1729% 26 729 € -71% 93 095 €
Laatste update met NBB 6/07/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy