Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 21 421 325 € + 7% 19 945 938 € -6% 21 210 631 €
Uitgaven 21 287 378 € + 2% 20 790 924 € -3% 21 327 426 €
Resultaat 514 857 € + 186% - 597 303 € -208% 551 864 €
 
Eigen vermogen 25 624 514 € + 2% 25 154 761 € -3% 25 803 987 €
Balanstotaal 28 697 398 € + 4% 27 594 750 € -9% 30 218 300 €
 
Netto bedrijfskapitaal 12 041 790 € + 14% 10 522 817 € -7% 11 340 338 €
Cashflow 1 822 734 € + 121% 825 033 € -56% 1 862 242 €
Investeringen 241 130 € -57% 564 506 € -4% 588 621 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 13 591 992 € -7% 14 656 691 € -5% 15 406 519 €
Vlottende activa 15 105 406 € + 17% 12 938 059 € -13% 14 811 782 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 28 697 398 € + 4% 27 594 750 € -9% 30 218 300 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 25 624 514 € + 2% 25 154 761 € -3% 25 803 987 €
Vreemd vermogen 3 063 616 € + 27% 2 415 242 € -45% 4 371 443 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 28 697 398 € + 4% 27 594 750 € -9% 30 218 300 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ONTVANGSTEN
Omzet 9 856 276 € + 13% 8 696 748 € -12% 9 851 121 €
Schenkingen 9 486 € -67% 28 861 € + 740% 3 436 €
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies 11 555 563 € + 3% 11 220 329 € -1% 11 356 074 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 326 497 € -1% 331 458 € -29% 467 614 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 21 747 822 € + 7% 20 277 396 € -6% 21 678 244 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 872 142 € + 22% 715 200 € -4% 741 880 €
Diensten en diverse goederen 1 498 380 € -7% 1 608 378 € 0% 1 610 283 €
Bezoldigingen, pensioenen 17 543 682 € + 3% 17 104 285 € -3% 17 595 730 €
Andere uitgaven 1 373 175 € + 1% 1 363 061 € -1% 1 379 533 €
TOTAAL UITGAVEN 21 287 378 € + 2% 20 790 924 € -3% 21 327 426 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 460 443 € + 190% - 513 528 € -246% 350 818 €
Resultaat boekjaar 514 857 € + 186% - 597 303 € -208% 551 864 €
Laatste update met NBB 27/01/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy