Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 18 798 594 € -4% 19 497 768 € + 13% 17 277 018 €
Uitgaven 18 501 835 € + 5% 17 647 235 € + 3% 17 083 584 €
Resultaat 1 087 552 € -50% 2 154 220 € + 204% 707 600 €
 
Eigen vermogen 19 452 184 € + 5% 18 513 059 € + 12% 16 510 223 €
Balanstotaal 26 790 780 € + 3% 26 032 781 € + 6% 24 493 376 €
 
Netto bedrijfskapitaal 7 343 385 € + 7% 6 832 035 € + 45% 4 725 272 €
Cashflow 1 951 173 € -33% 2 906 697 € + 64% 1 776 847 €
Investeringen 608 752 € + 163% 231 562 € -40% 385 139 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 17 023 104 € -1% 17 119 902 € -4% 17 754 037 €
Vlottende activa 9 767 677 € + 10% 8 912 879 € + 32% 6 739 339 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 26 790 780 € + 3% 26 032 781 € + 6% 24 493 376 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 19 452 184 € + 5% 18 513 059 € + 12% 16 510 223 €
Vreemd vermogen 6 638 376 € 0% 6 628 354 € -4% 6 899 272 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 26 790 780 € + 3% 26 032 781 € + 6% 24 493 376 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ONTVANGSTEN
Omzet 7 175 882 € -5% 7 573 810 € + 6% 7 130 073 €
Schenkingen 39 614 € + 69% 23 429 € + 5% 22 342 €
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies -100% 11 900 529 € + 18% 10 124 603 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 1 206 059 € + 159% 465 929 € -4% 483 864 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 19 724 464 € -2% 20 045 980 € + 12% 17 948 802 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 1 871 878 € -16% 2 239 428 € + 11% 2 022 623 €
Diensten en diverse goederen 2 230 818 € + 8% 2 068 401 € + 23% 1 681 942 €
Bezoldigingen, pensioenen 13 591 979 € + 8% 12 537 317 € + 3% 12 126 228 €
Andere uitgaven 998 307 € + 24% 802 090 € -36% 1 252 791 €
TOTAAL UITGAVEN 18 501 835 € + 5% 17 647 235 € + 3% 17 083 584 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 1 222 629 € -49% 2 398 745 € + 177% 865 217 €
Resultaat boekjaar 1 087 552 € -50% 2 154 220 € + 204% 707 600 €
Laatste update met NBB 6/05/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy