Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
Ontvangsten 25 643 900 € + 23% 20 822 767 € + 11% 18 798 594 €
Uitgaven 26 005 247 € + 23% 21 100 000 € + 14% 18 501 835 €
Resultaat 1 264 709 € + 26% 1 006 810 € -7% 1 087 552 €
 
Eigen vermogen 22 855 693 € + 6% 21 505 726 € + 11% 19 452 184 €
Balanstotaal 32 028 165 € + 7% 29 820 264 € + 11% 26 790 780 €
 
Netto bedrijfskapitaal 9 792 365 € + 15% 8 488 298 € + 16% 7 343 385 €
Cashflow 2 686 268 € + 41% 1 909 484 € + 8% 1 760 026 €
Investeringen 673 602 € -74% 2 584 873 € + 325% 608 752 €
 
Balans 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
ACTIVA
Vaste activa 17 823 386 € 0% 17 854 258 € + 5% 17 023 104 €
Vlottende activa 14 204 779 € + 19% 11 966 007 € + 23% 9 767 677 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 32 028 165 € + 7% 29 820 264 € + 11% 26 790 780 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 22 855 693 € + 6% 21 505 726 € + 11% 19 452 184 €
Vreemd vermogen 8 183 571 € + 6% 7 729 628 € + 16% 6 638 376 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 32 028 165 € + 7% 29 820 264 € + 11% 26 790 780 €
 
Resultaatberekening 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
ONTVANGSTEN
Omzet 10 821 911 € + 46% 7 408 853 € + 3% 7 175 882 €
Schenkingen 23 179 € -45% 42 007 € + 6% 39 614 €
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies -100% 11 583 098 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 1 560 879 € + 14% 1 367 788 € + 13% 1 206 059 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 27 393 270 € + 23% 22 283 009 € + 13% 19 724 464 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 3 042 225 € + 53% 1 986 218 € + 6% 1 871 878 €
Diensten en diverse goederen 4 161 806 € + 67% 2 488 567 € + 12% 2 230 818 €
Bezoldigingen, pensioenen 17 238 616 € + 10% 15 629 446 € + 15% 13 591 979 €
Andere uitgaven 1 562 599 € + 57% 995 769 € + 23% 807 160 €
TOTAAL UITGAVEN 26 005 247 € + 23% 21 100 000 € + 14% 18 501 835 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 1 387 865 € + 17% 1 183 479 € -3% 1 222 629 €
Resultaat boekjaar 1 270 208 € + 26% 1 008 443 € -7% 1 087 552 €
Laatste update met NBB 6/05/2023
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy