Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 19 254 200 € + 29% 14 939 513 € -8% 16 231 025 €
Uitgaven 20 487 966 € + 17% 17 523 423 € + 2% 17 179 718 €
Resultaat - 426 615 € + 81% - 2 215 183 € -202% - 732 692 €
 
Eigen vermogen 17 679 564 € -2% 18 106 178 € -11% 20 321 361 €
Balanstotaal 18 904 257 € -3% 19 502 771 € -9% 21 477 851 €
 
Netto bedrijfskapitaal 16 682 178 € + 18% 14 143 270 € -16% 16 904 235 €
Cashflow - 833 153 € + 51% - 1 703 715 € -168% - 636 485 €
Investeringen 50 270 € + 115% 23 425 € -81% 121 443 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 194 398 € -91% 2 276 677 € -2% 2 328 102 €
Vlottende activa 18 709 859 € + 9% 17 226 094 € -10% 19 149 749 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 18 904 257 € -3% 19 502 771 € -9% 21 477 851 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 17 679 564 € -2% 18 106 178 € -11% 20 321 361 €
Vreemd vermogen 1 211 357 € + 3% 1 177 691 € + 29% 914 882 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 18 904 257 € -3% 19 502 771 € -9% 21 477 851 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ONTVANGSTEN
Omzet 1 397 200 € + 3% 1 356 600 € -31% 1 962 000 €
Schenkingen 4 354 116 € -12% 4 934 828 € + 10% 4 489 325 €
Legaten 6 138 729 € + 71% 3 586 047 € -29% 5 069 262 €
Kapitaal- en intrestsubsidies 7 364 155 € + 45% 5 062 037 € + 7% 4 710 438 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 102 536 € + 14% 89 706 € + 14% 78 631 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 19 356 736 € + 29% 15 029 219 € -8% 16 309 656 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 365 144 € -24% 481 249 € + 32% 365 190 €
Diensten en diverse goederen 16 841 019 € + 24% 13 542 788 € + 2% 13 302 657 €
Bezoldigingen, pensioenen 3 314 245 € + 2% 3 258 720 € + 7% 3 059 047 €
Andere uitgaven 173 125 € -28% 240 666 € -47% 452 824 €
TOTAAL UITGAVEN 20 487 966 € + 17% 17 523 423 € + 2% 17 179 718 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 1 131 229 € + 55% - 2 494 203 € -187% - 870 062 €
Resultaat boekjaar - 426 615 € + 81% - 2 215 183 € -202% - 732 692 €
Laatste update met NBB 20/10/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy