Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
Ontvangsten 540 864 068 € + 4% 517 704 120 € + 5% 493 867 352 €
Uitgaven 602 957 876 € + 5% 575 466 928 € + 4% 551 670 449 €
Resultaat 48 462 528 € + 188% 16 800 075 € -21% 21 194 166 €
 
Eigen vermogen 622 268 791 € + 12% 554 133 798 € + 4% 533 641 435 €
Balanstotaal 1 074 223 069 € + 10% 980 378 239 € + 4% 945 140 632 €
 
Netto bedrijfskapitaal 297 536 831 € + 23% 241 980 290 € + 4% 232 019 710 €
Cashflow 65 662 659 € + 7% 61 351 635 € + 29% 47 407 215 €
Investeringen 72 903 563 € + 84% 39 696 833 € -28% 54 970 735 €
 
Balans 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
ACTIVA
Vaste activa 526 377 220 € + 5% 499 680 176 € 0% 497 820 304 €
Vlottende activa 547 845 849 € + 14% 480 698 063 € + 7% 447 320 328 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 074 223 069 € + 10% 980 378 239 € + 4% 945 140 632 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 622 268 791 € + 12% 554 133 798 € + 4% 533 641 435 €
Vreemd vermogen 425 675 206 € + 12% 381 172 808 € + 2% 373 311 514 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 074 223 069 € + 10% 980 378 239 € + 4% 945 140 632 €
 
Resultaatberekening 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
ONTVANGSTEN
Omzet 338 636 920 € -35% 517 704 120 € + 5% 493 867 352 €
Schenkingen 817 048 €
Legaten 1 797 095 €
Kapitaal- en intrestsubsidies
Lidgeld 1 536 903 €
Andere bedrijfsopbrengsten 78 392 850 € + 14% 68 535 114 € + 2% 67 378 468 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 619 262 386 € + 6% 586 239 234 € + 4% 561 263 073 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 28 881 111 € -3% 29 623 366 € -3% 30 419 083 €
Diensten en diverse goederen 77 699 978 € + 9% 71 157 004 € -4% 73 984 986 €
Bezoldigingen, pensioenen 435 167 286 € + 5% 412 872 263 € + 5% 394 797 303 €
Andere uitgaven 61 209 501 € -1% 61 814 295 € + 17% 53 009 077 €
TOTAAL UITGAVEN 602 957 876 € + 5% 575 466 928 € + 4% 551 670 449 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 35 471 610 € + 142% 14 651 905 € + 53% 9 592 624 €
Resultaat boekjaar 48 462 528 € + 188% 16 800 075 € -21% 21 194 166 €
Laatste update met NBB 6/02/2023
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy