Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 517 704 120 € + 5% 493 867 352 € + 4% 475 791 644 €
Uitgaven 575 466 928 € + 4% 551 670 449 € + 5% 525 141 665 €
Resultaat 16 800 075 € -21% 21 194 166 € + 80% 11 749 233 €
 
Eigen vermogen 554 133 798 € + 4% 533 641 435 € + 5% 505 922 941 €
Balanstotaal 980 378 239 € + 4% 945 140 632 € + 3% 914 198 852 €
 
Netto bedrijfskapitaal 241 980 290 € + 4% 232 019 710 € + 8% 215 686 573 €
Cashflow 61 351 635 € + 29% 47 407 215 € -6% 50 177 560 €
Investeringen 39 696 833 € -28% 54 970 735 € -21% 69 999 716 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 499 680 176 € 0% 497 820 304 € + 3% 484 124 820 €
Vlottende activa 480 698 063 € + 7% 447 320 328 € + 4% 430 074 032 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 980 378 239 € + 4% 945 140 632 € + 3% 914 198 852 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 554 133 798 € + 4% 533 641 435 € + 5% 505 922 941 €
Vreemd vermogen 381 172 808 € + 2% 373 311 514 € + 1% 368 943 278 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 980 378 239 € + 4% 945 140 632 € + 3% 914 198 852 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ONTVANGSTEN
Omzet 517 704 120 € + 5% 493 867 352 € + 4% 475 791 644 €
Schenkingen
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 68 535 114 € + 2% 67 378 468 € + 10% 61 524 487 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 586 239 234 € + 4% 561 263 073 € + 4% 537 453 435 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 29 623 366 € -3% 30 419 083 € 0% 30 421 564 €
Diensten en diverse goederen 71 157 004 € -4% 73 984 986 € + 11% 66 892 468 €
Bezoldigingen, pensioenen 412 872 263 € + 5% 394 797 303 € + 3% 383 072 134 €
Andere uitgaven 61 814 295 € + 17% 53 009 077 € + 18% 44 755 499 €
TOTAAL UITGAVEN 575 466 928 € + 4% 551 670 449 € + 5% 525 141 665 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 14 651 905 € + 53% 9 592 624 € -22% 12 311 770 €
Resultaat boekjaar 16 800 075 € -21% 21 194 166 € + 80% 11 749 233 €
Laatste update met NBB 4/12/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy