Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Missing You vzw Vereniging zonder winstgevend doel

Adres
Elza Darcielstraat 13
9032 - Gent - Wondelgem

Oprichtingsjaar
2007

Gezondheid (geestelijke) - Welzijn


Telefoon (algemeen nummer)
0488 24 92 90

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Missing You ijvert ervoor dat ieder kind, jongere of jongvolwassene die geconfronteerd wordt met verlies voldoende ruimte en gepaste steun krijgt om zijn individueel rouwproces op de best mogelijke manier te doorlopen. We spreken de veerkracht aan waarover kinderen, jongeren en jongvolwassenen beschikken en ondersteunen…

MISSIE

Missing You ijvert ervoor dat ieder kind, jongere of jongvolwassene die geconfronteerd wordt met verlies voldoende ruimte en gepaste steun krijgt om zijn individueel rouwproces op de best mogelijke manier te doorlopen. We spreken de veerkracht aan waarover kinderen, jongeren en jongvolwassenen beschikken en ondersteunen deze. We helpen jonge rouwenden zo als krachtige mensen uit de verlieservaring te komen. We geven binnen de organisatie kinderen, jongeren en jongvolwassenen de kans om te leren omgaan met hun verlies, om te leren verwoorden en uitbeelden wat er in hen omgaat. Doordat rouwenden de emoties die ze ervaren uiten, leren ze deze kennen en aanvaarden. Ze leren aandacht geven aan en aandacht vragen voor wat in hen omgaat. Het herkennen van dezelfde gevoelens tijdens ontmoetingen met lotgenoten versterkt dit proces. We maken iedereen die in contact komt met rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen bewust van de noden van deze groep, op korte en op lange termijn. We zorgen op die manier voor een continue zorg vanuit de omgeving. Wij brengen tot slot, samen met andere organisaties, het belang van zorg voor jonge rouwenden onder de maatschappelijke aandacht, zodat het gepast omgaan met verlies bij kinderen en jongeren een basishouding wordt. Missing You draagt op die manier bij tot een begripvolle, ondersteunende samenleving.

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 1 tot 4

AANTAL VRIJWILLIGERS: 51 tot 100

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy