Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Help Brandwonden Kids VZW Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: HELP BRANDWONDEN KIDS

Omdat het leed van een kind niemand onberoerd mag laten

Adres
Oude Molenstraat 117
2400 - Mol

Oprichtingsjaar
2007

Gezondheid (fysieke) - Gezondheid (geestelijke)


Telefoon (algemeen nummer)
+32 495 188 543

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Doelstellingen De vzw “HELP BRANDWONDEN KIDS” wenst kinderen met brandwonden financieel te steunen. Dit doen wij niet zomaar. Omdat wij goede contacten hebben met de Belgische Brandwondenstichting en de brandwondencentra van UZ Leuven Gasthuisberg, Stuivenberg Antwerpen, UZ Gent en Neder Over Heembeek wensen wij met…

MISSIE

Doelstellingen De vzw “HELP BRANDWONDEN KIDS” wenst kinderen met brandwonden financieel te steunen. Dit doen wij niet zomaar. Omdat wij goede contacten hebben met de Belgische Brandwondenstichting en de brandwondencentra van UZ Leuven Gasthuisberg, Stuivenberg Antwerpen, UZ Gent en Neder Over Heembeek wensen wij met hen een degelijke samenwerking te onderhouden. Dit omdat wij, ondanks onze inzet, niet de know how hebben om onze ingezamelde gelden te verdelen naar datgene wat op dat moment de meest prangende behoeften zijn. Daarom zullen wij steeds vragende partij zijn om van de Belgische Brandwondenstichting de vraag tot steun te mogen ontvangen. Ook op vraag van de sociale diensten van de verschillende brandwondencentra zal financiële steun toegekend worden. Deze vraag tot financiële steun aan kinderen met brandwonden wordt stevig onderbouwd door een commissie van sociaal assistenten en verpleegkundigen, onafhankelijke specialisten uit de brandwondencentra, die elke aanvraag in detail onderzoeken en de financiële steun blijven opvolgen via de coördinator in het zorgtraject. Wel zal de vzw Help Brandwonden Kids steeds intern overwegen de steun toe te kennen. Hier enkele aanknopingspunten voor tegemoetkomingen in vergoeding van kosten die voor onze vzw HELP BRANDWONDEN KIDS in aanmerking kunnen komen. Dit is slechts een opsomming en geen limiet. Kosten voor psychologische ondersteuning (geen tussenkomst van de mutualiteiten). Kosten voor aanvullende medicatie en verbanden (D -medicatie). Kosten voor oplopende remgelden in de kinesitherapie. Kosten in vergoeding van bijkomende drukpakken en of orthopedische hulpmiddelen. Kosten voor specifieke littekenverzorging (maquillage, tatoeage, kuren, LPG …..). Kosten voor speelgoed op de brandwondencentra. Kosten voor UV – bestendige zwempakken. Kosten voor afvaardiging van personeel voor lezingen over preventie in scholen en toelichting in de desbetreffende scholen bij specifieke patiënten (kinderen). Kosten voor rooming-in van de ouders (niet steeds terugbetaald door de hospitalisatieverzekering) Kosten voor vervoer met ambulance of helikopter. Kosten voor gezinshulp. Door de bijkomende zorgen die dienen verleend te worden aan het kind blijft er minder tijd over voor huishoudelijke taken. Ondersteuning van verschillende initiatieven voor kinderen met brandwonden, zoals kuurkampen en andere kampen die de genezing en integratie in de maatschappij in de hand kunnen werken. Ook wensen wij een aanspreekpunt te zijn voor kinderen met brandwonden. Preventie is één van de voornaamste doelstellingen van vzw Help Brandwonden Kids. De Stichting Brandwonden, waarmee vzw Help Brandwonden Kids nauw samenwerkt, heeft hiervoor het BRAVO project opgestart. In het Bravo project bieden wij preventielessen aan voor twee belangrijke doelgroepen: 1.Kinderen kunnen niet jong genoeg gewezen worden op het gevaar en leed dat brand en/of brandwonden kan veroorzaken. Binnen dit project kunnen scholen didactisch materiaal bestellen dat in het lessenpakket kan opgenomen worden. Vzw Help Brandwonden Kids (HBK) heeft zich als doel gesteld om de Vlaamse scholen te voorzien van gratis lesmateriaal bestemt voor de 3 kleuterjaren en voor kinderen van het derde en vierde studiejaar. 2.Ook bieden wij preventielessen aan voor leidinggevenden in jeugdverenigingen, leraars en directie van scholen, verantwoordelijken kinderopvang. Verenigingen, scholen, kinderopvangcentra kunnen een beroep doen op “Help Brandwonden Kids” om via het BRAVO-PROJECT preventielessen te bekomen. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod; a. preventie brandwonden en ongevallen b. eerste hulp bij brandwonden c. wat te doen bij brand Preventie is zeer belangrijk en mag ons zeker niet ontgaan.

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

100.000€ - 200.000€

DETAIL IN PDF

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: 21 tot 50

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
  • preventiedagen in scholen

    zie hoger

    MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy