Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

BRUSSELS PLATFORM ARMOEDE Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: BRUSSELS PLATFORM ARMOEDE

BPA ondersteunt 7 Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen om samen te strijde…

Adres
Vooruitgangstraat 323 bus 6
1030 - Schaarbeek

Oprichtingsjaar
2006

Armoedebestrijding


Telefoon (algemeen nummer)
02/204.06.51

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Het Brussels Platform Armoede is de netwerkorganisatie van de 7 Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen. Deze verenigingen brengen mensen in armoede en niet-armen samen. Zij willen bijdragen tot de armoedebestrijding vanuit de eigen ervaring van mensen in armoede. De 7 Brusselse verenigingen werken…

MISSIE

Het Brussels Platform Armoede is de netwerkorganisatie van de 7 Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen. Deze verenigingen brengen mensen in armoede en niet-armen samen. Zij willen bijdragen tot de armoedebestrijding vanuit de eigen ervaring van mensen in armoede. De 7 Brusselse verenigingen werken met verschillende doelgroepen ( thuislozen, daklozen, mensen zonder papieren, generatie-armen, .... ) wiens grondrechten men wil versterken op de verschillende levensdomeinen (onderwijs, huisvesting, vrijetijdsparticipatie, menswaardig inkomen, gezondheid, ....) Dit zijn de 7 verenigingen : - Pigment (Oppemstraat) bereikt momenteel vooral mensen in een precair verblijfsstatuut. Het gaat over een diverse groep mensen met verschillende achtergronden, migratieverhalen, verblijfsstatuten, ambities en toekomstperspectieven. Wat ze wel met elkaar delen is dat ze allemaal te maken krijgen met een vorm van armoede, onrecht en sociale uitsluiting. Via het organiseren van een laagdrempelig onthaal en een aantal basisactiviteiten (bvb. voetbal, jogging, computerles, koken,…) wil Pigment mensen ontspanning, warmte, rust en ruimte bieden. Ruimte om zich te verenigen en vervolgens actief aan de slag te gaan rond een aantal beleidsthema’s (bvb. winteropvang, geestelijke gezondheidszorg, leegstand,…). - Vrienden van het Huizeke (Vossensplein) focust op onderwijs en geestelijke gezondheid. Men bereikt een erg verscheiden groep van mensen in armoede waaronder heel wat gezinnen met kinderen. De individuele begeleiding van ouders en leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs leidt ertoe dat heel wat van deze ouders en leerlingen een engagement opnemen in de dialooggroepen van het Huizeke over onderwijs. Vanuit deze dialooggroepen wordt op regelmatige basis het gesprek aangegaan met beleidsverantwoordelijken en andere actoren uit het Brusselse onderwijs. Daarnaast zet het Huizeke ook verder in op beleidswerk en projecten die de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker moeten maken voor mensen in armoede. - Wijkpartenariaat De Schakel ( Brabantwijk aan het Brusselse noordstation) verenigt mensen in armoede uit de Brabantwijk en de bredere Brusselse omgeving, o.a.door middel van een buurtgericht activiteitenaanbod en ontmoetingsmomenten. Het beleidswerk is gericht op het verhogen van de toegankelijkheid van het cultuur- en vrijetijdsaanbod voor mensen in armoede en in het bijzonder op een voortdurende evaluatie van de cultuurpas 'Paspartoe' als beleidsinstrument hiervoor. - ALARM (Buurthuis Bonnevie , Molenbeek) verenigt mensen in armoede om vanuit hun concrete ervaringskennis oplossingen aan te reiken voor de uitbouw van een woonbeleid gericht op ‘betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam wonen in de buurt’. Naast het deelnemen aan overleg met beleidsmakers voert ALARM actie via theater- en filmprojecten, wat een versterking van de individuele capaciteiten en het sociaal netwerk van de deelnemers met zich meebrengt en hun integratie in de wijk, de stad en de bredere samenleving bevordert. - ARA (Ninoofseplein) verenigt dak- en thuislozen uit Brussel, veelal mensen die verblijven in onthaaltehuizen . Via groepswerking en creatieve methodieken zoals het houtatelier, het zangkoor, theater en film worden mensen versterkt in hun eigenwaarde en hun competenties. De politieke acties willen meer zichtbaarheid geven aan de sterk groeiende problematiek van de thuisloosheid in Brussel en inspireren tot structurele oplossingen voor de huisvestingscrisis. - Chez Nous / Bij Ons (Kartuizerstraat) werkt in hartje Brussel met de meest gemarginaliseerde groepen (dak- en thuislozen, krakers, gehandicapten, mensen zonder papieren). Ondersteuning wordt geboden via een laagdrempelig dagonthaal en een aantal zeer praktische diensten (maaltijden, tweedehandskledij, hygiënische producten, douche, voedselpakketten...) . Anderzijds biedt men via de sociale permanentie hulp op maat voor mensen met de meest uiteenlopende vragen of problemen. De mensen worden aangemoedigd om via groepswerk hun stem te laten horen en zo vanuit hun concrete ervaringskennis beleidswerk te leveren. - De Buurtwinkel (Anneessensplein) zet sterk in op beleidswerk rond de problematiek van betaalbaar wonen. Vanuit het sociaal onthaal van het buurthuis, via ontmoetingsactiviteiten en daguitstappen worden mensen toegeleid naar de beleidswerking van de groep 'Change Anneessens, die regelmatig in dialoog treedt met beleidsmakers van de Stad en het Gewest.

MEER

FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 1 tot 4

AANTAL VRIJWILLIGERS: 101 tot 500

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Lokaal sociaal beleid in 1000 Brussel

  Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen werd samen met de mensen in armoede een memorandum opgesteld met 4 eisen voor betere lokale armoedebestrijding. Alle politieke partijen kregen een bezoek waarbij onze eisen en oplossingen werden besproken. Dit traject werd plenair besloten in het Brussels Armoededebat, waarbij…

  MEER

 • Sociaal -artistiek werk met mensen in armoede

  1. De mensen van de Schakel maakten hun eigen film ‘Quartier Brabant Wijk Stories’ , waarbij zij de kijker meenemen in hun levensverhalen en dromen in deze superdiverse wijk. 2. Buurthuis Bonnevie maakte de film 'Le parti du rêve de logement' . Het fictieve verhaal…

  MEER

 • SPORT EN VRIJE TIJD ALS VERBINDING

  1. Pigment en Chez Nous ondersteunen voetbalteams voor mensen zonder papieren. Zij trainen wekelijks en nemen deel aan de sociaal-sportieve competitie van de BXLR Cup, divisie van de Belgian Homeless Cup. 2. De Buurtwinkel heeft een loopgroep en neemt deel aan tal van sportieve evenementen.…

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy