Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Arbeidskansen vzw Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: ARBEIDSKANSEN

Nieuwe kansen voor iedereen die er voor openstaat

Adres
Bilzerweg 88
3665 - As

Oprichtingsjaar
2006

Opleiding/tewerkstelling - Sociale economie


Telefoon (algemeen nummer)
+3289568565

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Arbeidskansen groepeert een aantal projecten die als voornaamste doel hebben het creëren van nieuwe kansen voor werkenden en werkzoekenden met verminderde kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen we vooral door het opleiden tot, het zoeken van of het aanbieden van aangepast werk. Onze projecten bestaan…

MISSIE

Arbeidskansen groepeert een aantal projecten die als voornaamste doel hebben het creëren van nieuwe kansen voor werkenden en werkzoekenden met verminderde kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen we vooral door het opleiden tot, het zoeken van of het aanbieden van aangepast werk. Onze projecten bestaan o.a. uit opleidingscentra (GOB Arbeidskansen), een reguliere werkplaats (Ergon Arbeidskansen), een maatwerkbedrijf (Labor Arbeidskansen), een dienstencheques onderneming (Opgeruimd vzw) en lokale diensteneconomie (Trabajo vzw). Daarnaast is er ook nog ons arbeidszorgproject voor mensen die niet meer of nog niet kunnen werken in een productieve setting (Knap vzw en Labor Dilsen). Hiermee willen we het hele spectrum bereiken van mensen die, door omstandigheden, niet meer kunnen ingeschakeld worden op een activerende werkvloer tot mensen die, mits de juiste begeleiding, perfect kunnen functioneren op een reguliere werkplek. Je kan onze projecten terugvinden verspreid over heel Limburg, van Maaseik, over Bocholt tot Bilzen en Borgloon. Door deze decentralisatie proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken en tewerk te stellen die elders uit de boot vallen. Het bieden van nieuwe kansen voor iedereen die er voor openstaat is onze missie!

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: Minder dan 20

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Labor Arbeidskansen vzw

  Labor Arbeidskansen is een maatwerkbedrijf met verschillende vestigingen verspreid over Limburg, die tevens een verscheidenheid aan diensten, producten en arbeidszorg aanbiedt. Op de verschillende locaties verricht men verpakkings- en assemblagewerkzaamheden, confectiewerkzaamheden, groenwerk, ondersteuning in rusthuizen via een enclavewerking, uitbating van een restaurant en bereiding van…

  MEER

 • GOB Arbeidskansen vzw

  GOB Arbeidskansen richt zich op personen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt, die omwille van hun beperking een gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling nodig hebben. Men werkt doelgericht en volgens een kwaliteitsvol proces aan de competenties die nodig zijn voor het uitoefenen van een…

  MEER

 • Ergon Arbeidskansen cvba-vso

  Ergon Arbeidskansen cvba-vso werkt voor verschillende klanten in de metaalsector. Het betreft aangepaste tewerkstelling voor personen met een beperking, die, dankzij een goede begeleiding op de werkvloer, een hoge kwaliteit nastreven zodat de klanten optimaal tevreden gesteld kunnen worden. Tot de werkzaamheden behoren voornamelijk laswerken,…

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy