Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Active Education Partners Stichting openbaar nut

Officiële naam: ACTIVE EDUCATION PARTNERS

Adres
Vleurgatsesteenweg 113
1000 - Brussel

Oprichtingsjaar
2005

Jongeren - Welzijn


Telefoon (algemeen nummer)
02 648 98 23

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
In 2005, oprichting van de Stichting van Openbaar Nut Active Education Partners' (AEP) die heeft tot hoofddoel bij te dragen tot de verwezenlijking van een werk van hoofdzakelijk filantropische en pedagogische aard, door in België of in het buitenland onthaalinstellingen te verwerven, op te richten,…

MISSIE

In 2005, oprichting van de Stichting van Openbaar Nut Active Education Partners' (AEP) die heeft tot hoofddoel bij te dragen tot de verwezenlijking van een werk van hoofdzakelijk filantropische en pedagogische aard, door in België of in het buitenland onthaalinstellingen te verwerven, op te richten, te beheren en te erkennen; door die onthaalplaatsen en de animatievoorzieningen ervan aan te bieden aan jongeren, gezinnen, schoolgroepen, bejaardengroepen en affiniteitsgroepen, in permanente samenspraak met de verenigingen leden van de Groep AEP. De Stichting treedt op in een geest van openheid voor iedereen, met inachtneming van eenieders overtuigingen en cultuur. Zij maakt zich de waarden eigen die steunen op solidariteit en democratie. Zij onderschrijft in het bijzonder de beginselen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van 10.11.1950 en van de Internationale Conventie voor de Rechten van het Kind (VN 20.11.1989, België 1991).

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

300.000€- 500.000€

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: Meer dan 1000

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy