Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

CLW Centrum Leren en Werken Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: CENTRUM LEREN EN WERKEN

CLW Leren werken werkt

Adres
Wittemolenstraat 9
9040 - Sint-Amandsberg

Oprichtingsjaar
2011

Onderwijs/Talentontwikkeling - Opleiding/tewerkstelling


Telefoon (algemeen nummer)
09 224 48 93

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
De vereniging heeft tot doel, buiten alle politieke, filosofische of religieuze overtuigingen: 1. Het ondersteunen en promoten van het Centrum Leren en Werken (CLW) van de stad Gent, waardoor de bloei van het centrum in de hand wordt gewerkt. 2. Het bevorderen van de socio-culturele…

MISSIE

De vereniging heeft tot doel, buiten alle politieke, filosofische of religieuze overtuigingen: 1. Het ondersteunen en promoten van het Centrum Leren en Werken (CLW) van de stad Gent, waardoor de bloei van het centrum in de hand wordt gewerkt. 2. Het bevorderen van de socio-culturele ontwikkeling en de fysieke en geestelijke gezondheid van de leerlingen. 3. Het verlenen van financiële en materiële hulp aan bepaalde groepen leerlingen, in het bijzonder de meest kansarme jongeren en hun gezin. 4. Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen het personeel, leerlingen, hun oudes, oud-leerlingen en alle sympathisanten van het CLW. Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de VZW worden verwezenlijkt, behoren onder meer: 1. Diverse activiteiten van socio-culturele , pedagogische en artistieke aard organiseren, waarbij deze opsomming geen beperkend karakter heeft. 2. Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten, binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verweznlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: 21 tot 50

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • CLW gaat vreemd

  Bezoek aan Europese steden om het wereldbeeld te verruimen. Dit is vaak de eerste buitenlandse reis voor onze jongeren.

  MEER

 • clw verkeer(t)

  Onze jongeren (her)stellen fietsen (af) in andere scholen binnen Gent. Hierdoor doen ze praktijkkennis op en geven ze sensibiliseringstips.

  MEER

 • CLW herinnert

  Inzetten op herinneringseducatie. Deze zeer confronterende reis vraagt steeds meer financiële middelen.

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy