Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

muntpunt Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: MUNTPUNT

Bibiliotheek. Informatiehuis. Ontmoetingsplek. Venster op Brussel

Adres
Muntplein 6
1000 - Brussel

Oprichtingsjaar
2011

Andere


Telefoon (algemeen nummer)
02 278 11 11

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Missie Muntpunt heeft als missie de kennis en de beleving van Brussel te bevorderen door een geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotie-beleid te voeren over het aanbod van Brusselse, Vlaamse instellingen en organisaties. De organisatie biedt informatie, kennis en cultuur aan door bibliotheekdiensten te leveren. Muntpunt…

MISSIE

Missie Muntpunt heeft als missie de kennis en de beleving van Brussel te bevorderen door een geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotie-beleid te voeren over het aanbod van Brusselse, Vlaamse instellingen en organisaties. De organisatie biedt informatie, kennis en cultuur aan door bibliotheekdiensten te leveren. Muntpunt zal Vlaanderen in Brussel en Brussel in Vlaanderen promoten om de hoofdstedelijke uitstraling en aantrekkingskracht te vergroten.Muntpunt heeft als taak: • te fungeren als een centraal aanspreekpunt met een fysiek en virtueel loket om aan individuele informatiezoekers algemene en thematische informatie over Vlaamse instellingen, organisaties, voorzieningen en evenementen, en ook andere stadsinformatie over Brussel te verstrekken. • een platform uit te bouwen waar de Brusselse, Vlaamse instellingen, organisaties en voorzieningen elkaar kunnen ontmoeten en, in voorkomend geval samen met Muntpunt, activiteiten en evenementen kunnen ontwikkelen. • te functioneren als grootstedelijke openbare bibliotheek met toepassing van artikel 2 5° van het decreet Lokaal Cultuurbeleid, en onder de voorwaarden vermeld in het convenant, bepaald in artikel 16 1° van het decreet Lokaal Cultuurbeleid.• te communiceren over kwaliteitsvolle producten en realisaties van de Brusselse, Nederlandstalige instellingen, organisaties en voorzieningen op het vlak van onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid en toerisme, en die producten en realisaties ook te promoten.• alle andere initiatieven te nemen en activiteiten uit te voeren die kunnen bijdragen tot de realisatie van de missie. • de infrastructuur te beheren. Visie Muntpunt wil als inspirerende Nederlandstalige ontmoetingsplek in Brussel bijdragen tot de bewuste oriëntatie van mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en in hun deelname aan het maatschappelijk leven. De organisatie wil dat realiseren door hét baken in de stad te worden dat oriënteert, informeert, inspireert en verbindt. De organisatie doet dat door: • een ruim en actueel bibliotheekaanbod uit te bouwen. • een brede waaier van informatie te verstrek-ken over het Brusselse aanbod en de Vlaamse instellingen in Brussel. • Brussel te promoten in Vlaanderen en Vlaanderen te promoten in Brussel.

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

van 2 tot 7.000.000€

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 56

AANTAL VRIJWILLIGERS: 21 tot 50

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy