Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen vzw

Adres
Meerspoort 30
9700 - Oudenaarde

Oprichtingsjaar
2019

Gezondheid (fysieke) - Welzijn


Telefoon (algemeen nummer)
0497580381

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
De ELZ Vlaamse Ardennen biedt elke burger met een zorg- of ondersteuningsvraag een zo geïntegreerd mogelijke gezondheids- en welzijnszorg. Onder geïntegreerde zorg verstaan we - het hele continuüm van tussenkomsten vanaf preventie, via genezen en zorg (cure & care) tot en met palliatieve zorg en…

MISSIE

De ELZ Vlaamse Ardennen biedt elke burger met een zorg- of ondersteuningsvraag een zo geïntegreerd mogelijke gezondheids- en welzijnszorg. Onder geïntegreerde zorg verstaan we - het hele continuüm van tussenkomsten vanaf preventie, via genezen en zorg (cure & care) tot en met palliatieve zorg en zorg bij het levenseinde - de continuïteit van zorg tussen en over de verschillende welzijns- en gezondheidszorg- en lokale bestuursactoren heen, - afgestemde en proactieve zorg, zodat alle betrokkenen zoveel mogelijk in hun kracht staan: de burger als spilfiguur, zijn omgeving en de professionele zorgverstrekker. Hiermee optimaliseert de ELZ de zorgervaring van de burger en verbetert ze de algemene gezondheidstoestand van de bevolking. Er is bijzondere aandacht voor toegankelijkheid en sociale rechtvaardigheid. De unieke zorgvraag van de zorgvrager en/of mantelzorger is het onbetwistbare uitgangspunt bij de zorgverlening. De ELZ realiseert op vlak van welzijn en gezondheid meerwaarde met de ingezette middelen en zorgt ervoor dat professionelen in de sector hun werk op een goede en duurzame manier kunnen uitvoeren.

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

100.000€ - 200.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 1 tot 4

AANTAL VRIJWILLIGERS: Geen vrijwilligers

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy