Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Huis Snello vzw Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: HUIS SNELLO

ook met een beperking mag je dromen

Adres
Boterstraat 24
8490 - Jabbeke

Oprichtingsjaar
2019

Huisvesting - Personen met een handicap


Telefoon (algemeen nummer)
0032 479 99 22 50

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Je kind een mooi toekomstperspectief bieden. Welke ouder droomt daar niet van? Alleen is deze droom iets moeilijker als uw kind een beperking heeft. Ieder jongvolwassen persoon droomt ervan een deel van zijn eigen regie te voeren, dit binnen hun beperkingen. Ze willen de regie…

MISSIE

Je kind een mooi toekomstperspectief bieden. Welke ouder droomt daar niet van? Alleen is deze droom iets moeilijker als uw kind een beperking heeft. Ieder jongvolwassen persoon droomt ervan een deel van zijn eigen regie te voeren, dit binnen hun beperkingen. Ze willen de regie voeren over hun eigen leven en voor een groot stuk mee kunnen bepalen waarvoor hun ondersteuningsmiddelen (PVB) worden ingezet. Vlaanderen en de bevoegde ministers werken momenteel aan de vernieuwde visie op zorg. In het perspectiefplan 2020 streven ze ernaar om zorg en ondersteuning te garanderen voor personen met een beperking onder de vorm van PVF (persoonsvolgende financiering). Verder streven ze ernaar gebruikers goed te informeren over mogelijke antwoorden hieromtrent met de bedoeling hen voluit te laten genieten van een inclusieve samenleving. In Vlaanderen zijn er heel wat prima voorzieningen voor mensen met een beperking. De realiteit leert ons echter dat er ellenlange wachtrijen zijn om een plaats te vinden waar jongvolwassenen met een beperking zich kunnen integreren. Ook met een beperking mag je dromen. Maar vaak zijn onze kinderen ook aangewezen op eigen familie. Ook zij hebben in hun leven ook al een stuk vriendschapsband opgebouwd in school, jeugdbeweging of sportbeweging, het zou zonde zijn om die vriendschappen verloren te laten gaan. Vooral omdat relaties opbouwen en onderhouden met leeftijdsgenoten voor onze kinderen niet evident is. Deze inclusieve samenleving is dus een noodzaak om een verlengstuk van het thuisgevoel verder te zetten. Daarom nemen we als groep ouders van kinderen met een beperking, het heft in eigen handen en nemen we zelf de regie in handen om te bouwen aan de toekomst van onze kinderen. Het uiteindelijke doel is om een kleinschalige woonvorm aan te bieden aan acht jongvolwassenen met een motorische en/ of licht mentale beperking, waar het huiselijk gevoel centraal staat, waar mensen die er wonen of werken zich thuis voelen. De kern van deze werking ligt in de flexibele samenwerking tussen de ouders en de professionele organisaties in de buurt wat betreft activiteitenaanbod, therapie, hulpmiddelen, verzorging, medische zorg, maar ook de huisvesting zelf. Samenwerking om samen doelen te bepalen waaraan gewerkt kan en zal worden, werken aan de toekomst van onze kinderen! Om integratie te bevorderen zullen we ook samenwerken met vrijwilligers en dagbesteding buitenshuis. De aanwezigheid van een bibliotheek, een cultureel centrum, sportcentrum, zorg- en hulpverleningspartners in de buurt zijn een bijkomende must om dit project de laten slagen. Hiervoor zijn ondertussen ook al contacten gelegd met verschillende zorgpartners.

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: Minder dan 20

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy