Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

vzw De Netzak Veurne Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: DE NETZAK VEURNE

Adres
Sporkijnstraat 8
8630 - Veurne

Oprichtingsjaar
2019

Armoedebestrijding


Telefoon (algemeen nummer)
0473 63 81 31

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
De vzw stelt zich tot doel: Het verlenen van steun door materiële en geestelijke hulp aan personen die behoeftig zijn in de regio Veurne. De concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer: het verdelen van kledij en huishoudelijke artikelen in de…

MISSIE

De vzw stelt zich tot doel: Het verlenen van steun door materiële en geestelijke hulp aan personen die behoeftig zijn in de regio Veurne. De concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer: het verdelen van kledij en huishoudelijke artikelen in de breedste zin, alsook het verdelen van voedsel. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor de hulpbehoevenden. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig. De VZW handelt steeds in een geest van volstrekt pluralisme, zonder onderscheid te maken naar ras, taal, cultuur, godsdienst, filosofische of politieke overtuiging, zowel voor de medewerkers als voor de personen die geholpen worden.

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: 21 tot 50

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy