Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Schenk een lach vzw Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: SCHENK EEN LACH

Adres
Frankrijklei 87
2000 - Antwerpen

Oprichtingsjaar
2018

Armoedebestrijding - Migratie/integratie


Telefoon (algemeen nummer)
0476205692

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
De vereniging heeft tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling, ontspanning en recreatie van kansarmen alsook andere sociale en culturele initiatieven ten voordele van kansarme personen. Dit uit zich in het ondersteunen van personen om cultuur te beleven. Personen die zonder extra (financiële) hulp…

MISSIE

De vereniging heeft tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling, ontspanning en recreatie van kansarmen alsook andere sociale en culturele initiatieven ten voordele van kansarme personen. Dit uit zich in het ondersteunen van personen om cultuur te beleven. Personen die zonder extra (financiële) hulp niet zouden kunnen genieten van cultuur. De vereniging heeft tot doel om iedereen het recht op cultuur te verstrekken. De vereniging wil mensen die omwille van financiële moeilijkheden, hun sociaal culturele achtergrond, een handicap, hun leeftijd, niet op een gewone manier aan cultuur kunnen participeren, een hart onder de riem steken. De vereniging richt zich, zonder enig onderscheid, tot mensen die zonder hulp of ondersteuning niet van cultuur kunnen genieten. Via allerlei acties, steun van bedrijven, giften van particulieren geeft de vereniging hen kansen om hun basisrecht uit te oefenen. Cultuurparticipatie wordt gezien als strijdpunt tegen armoede en sociale uitsluiting. Wie niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan niet volwaardig aan het maatschappelijk leven deelnemen. Nochtans zijn een sociaal netwerk en nieuwe contacten noodzakelijk om aan de toekomst te kunnen bouwen. Zij vergroten onder meer de kans op een volwaardige job. Mensen die niet rondkomen, kunnen niet naar het theater of de bioscoop, nodigen nog maar weinig mensen meer uit en worden zelf ook niet meer uitgenodigd. Zo dreigen ze in een sociaal isolement en een negatieve spiraal terecht te komen. De vereniging maakt het deze mensen mogelijk om tegen een zeer lage prijs, of gratis een voorstelling in het theater bij te wonen. Zo kunnen ze niet alleen genieten van al het moois dat cultuur te bieden heeft, maar krijgen ze ook de gelegenheid hun sociaal isolement te doorbreken, nieuwe contacten te leggen en daardoor ook hun zelfvertrouwen en -respect te herwinnen. Op die manier draagt cultuurparticipatie bij tot het meer weerbaar maken van mensen met financiële moeilijkheden, en speelt zij een belangrijke rol in armoedebestrijding.

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: Minder dan 20

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
  • Schenk een lach

    'Schenk een lach' wil mensen omwille van financiële moeilijkheden, hun sociaal culturele achtergrond, hun handicap, hun leeftijd... (m.a.w. die niet op een op een gewone manier aan cultuur kunnen deelnemen, een hart onder de riem steken. 'Schenk een lach' maakt het voor deze mensen mogelijk…

    MEER

  • Samenwerking Fonds vrijetijdsparticipatie

    In samenwerking met het fonds vrijetijdsparticipatie, kopen wij samen kaarten aan zodat mensen in armoede toch een activiteit cultuur/theater kunnen beleven. Ook een deel van de vervoerskosten voor openbaar vervoer worden geregeld, dit in combinatie met een consumptie in theater.

    MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy