Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

NE(S)T Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: NE(S)T

Adres
Wielrijdersstraat 30
2660 - Antwerpen - Hoboken

Oprichtingsjaar
2018

Kinder- en jongerenrechten - Welzijn


Telefoon (algemeen nummer)
0494 87 60 23

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
We ondersteunen vertrouwensfiguren voor jongeren die door de mazen van het jeugdzorgnet vallen. Deze jongeren hebben immers nood aan mensen op wie ze kunnen vertrouwen. Pas dan kunnen ze een sterk zelfbeeld krijgen en aansluiting vinden bij de maatschappij. Deze vrijwilligers dragen dus een grote…

MISSIE

We ondersteunen vertrouwensfiguren voor jongeren die door de mazen van het jeugdzorgnet vallen. Deze jongeren hebben immers nood aan mensen op wie ze kunnen vertrouwen. Pas dan kunnen ze een sterk zelfbeeld krijgen en aansluiting vinden bij de maatschappij. Deze vrijwilligers dragen dus een grote verantwoordelijkheid. Onze steun bestaat minimaal uit: Financiële, logistieke en materiële ondersteuning: we dekken zoveel mogelijk kosten, zorgen voor materieel en brengen alles ter plekke. Morele en pedagogische ondersteuning voor de dagbegeleiding en eventuele activiteiten en professionele begeleiding In samenwerking met partnerorganisaties en vrijwilligers voorzien we een ‘reflectiehuis’, een veilig nest, dat een veilig alternatief vormt voor het milieu waar de meisjes uit ontsnapt zijn. In dit reflectiehuis voorzien we dag- en nachtopvang, waar altijd vrijwilligers met voldoende expertise aanwezig zijn die de bewoners waar nodig begeleiden. We bieden hen een zinvolle daginvulling: we proberen hen weer naar school te laten gaan, laten hen stage lopen bij bedrijven, zoeken een studentenjob voor hen enz. Zo willen we ervoor zorgen dat de meisjes uiteindelijk zelfstandig in de samenleving kunnen leven of willen we ze op zijn minst voorbereiden op reguliere hulpverlening. Vanuit de levensverhalen van de jongeren en hun context zoeken we naar problemen, onvolkomenheden en tekorten in de huidige jeugdhulp- en dienstverlening. Die structurele knelpunten signaleren we aan het beleid en we adviseren beleidsmensen om de hulpverlening beter te organiseren. Door te luisteren en samen te werken kunnen we kennis, inzichten en expertise delen. We lijsten problemen, belemmeringen en zorgvragen op, zodat we daarna de verschillende overheden attent kunnen maken op (communicatieve) tekortkomingen en zo mogelijk ook sensibiliseringsacties kunnen organiseren. Op die manier willen we de (jeugd)hulpverlening beter afstemmen op de kwetsbaarsten onder ons en bruggen slaan tussen verschillende zorg- en ondersteuningsdiensten.

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 1 tot 4

AANTAL VRIJWILLIGERS: 21 tot 50

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy