Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Huis Vergeet-me-nietje Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: HUIS VERGEET-ME-NIETJE vzw

Adres
Bosstraat 72
3960 - Bree

Oprichtingsjaar
2018

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening


Telefoon (algemeen nummer)
0483103122

Stuur ons een e-mail!

MISSIE
De missie van het inloophuis is: Het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. De kernwaarden in de omgang zijn: respect, veiligheid, deskundigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en vertrouwen. De missie van het inloophuis wordt verwezenlijkt door het nastreven van…

MISSIE

De missie van het inloophuis is: Het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. De kernwaarden in de omgang zijn: respect, veiligheid, deskundigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en vertrouwen. De missie van het inloophuis wordt verwezenlijkt door het nastreven van de volgende doelen: - Het bieden van een laagdrempelige inloop voor alle lagen van de bevolking in de regio. - Het bieden van een ontmoetingsplaats en een luisterend oor aan alle gasten, waarbij het huis zich zowel op individuele contacten als op lotgenoten contact richt. - Een breed en hoogwaardig aanbod aan alle activiteiten, aangepast aan de behoeften van de doelgroep en rekening houdend met diversiteit, leeftijd en geslacht. - Het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers. - Het bieden van adequate en actuele informatie aan de doelgroep via de bestaande mogelijkheden aan informatievoorziening, het organiseren van themabijeenkomsten, open dagen en rondleidingen. - Samenwerking met professionele organisaties, kanker patiëntenverenigingen, en andere vrijwilligersorganisaties binnen het domein.

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: 21 tot 50

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy