Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Back on Track Foundation

Officiële naam: Back on Track Foundation vzw

Helpt kankerpatiënten in beweging komen om zo het leven terug in eigen handen te nemen!

Adres
Velostraat 38
9800 - Deinze

Oprichtingsjaar
2018

Gezondheid (fysieke) - Sport


Telefoon (algemeen nummer)
0494881688

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
De schok van een kankerdiagnose wordt gevolgd door een zware behandeltraject. Een intensieve periode van sterk omkaderde zorg en begeleiding, maar met het aflopen van de behandeling wordt verondersteld vlot de draad van het normale leven terug te kunnen opnemen. Hoewel deze overgang, van actieve…

MISSIE

De schok van een kankerdiagnose wordt gevolgd door een zware behandeltraject. Een intensieve periode van sterk omkaderde zorg en begeleiding, maar met het aflopen van de behandeling wordt verondersteld vlot de draad van het normale leven terug te kunnen opnemen. Hoewel deze overgang, van actieve behandeling naar een leven na de diagnose, zeer bepalend is voor de lange termijn uitkomst van de ziekte...staat men er plots toch alleen voor. Diezelfde leegte kan ook optreden in de naaste omgeving van de kankerpatiënt. Ook zij leven geruime tijd mee in een bestaand zorgcircuit en sociaal vangnet, wat plots wegvalt na de soms lange behandelingsperiode. Het Back on Track Fonds wil inzetten op die leemte. Het wil het een duurzaam draagvlak en vaste waarde creëren in de zorgcontinuïteit van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. In zijn comeback kon stichter Thomas Van der Plaetsen genieten van een entourage vol expertise. Vanuit die ervaring stelt het fonds als doel om zoveel mogelijk (ex-) kankerpatiënten en hun naaste(n) toegang te geven tot een platform van experten. Deskundigen die hen inspireren, uitdagen en ondersteunen om mentaal, fysiek, sociaal en emotioneel hun persoonlijke comeback te realiseren. Wij geloven dat elke (ex-) kankerpatiënt en hun naaste(n) in hun persoonlijke comeback de betere versie van zichzelf kunnen worden. Dit bewegings- en bewustwordingsproces wil Back on Track initiëren door het aanbieden van lezingen en workshops. Door (ex-) kankerpatiënten sportief uit de dagen in een professioneel omkaderde bewegingstrajecten. En door mensen te inspireren langs verschillende kanalen via getuigenissen en verhalen.

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: Minder dan 20

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
  • De Back on Track challenges 2021

    De wandelgroep en loopgroep trainen wekelijks samen om stapje per stapje dichter te komen bij hun einddoel: 11 km lopen of 40 km wandelen. Dit einddoel wordt jaarlijks bepaald in samenspraak met de groep en indien nodig individueel aangepast. De fietsers gaan dan weer voor…

    MEER

  • Back on Track inspiration

    een reeks van lezingen, webinars en workshops specifiek gericht op onze doelgroep en hun omgeving. De inspiration reeks heeft als doel handvaten aan te reiken om te inspireren zowel mentaal als fysiek terug in beweging te komen.

    MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy