Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Viro vzw Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: VIRO

Viro zijn we samen!

Adres
Koning Albert I-laan 188
8200 - Brugge(2)

Oprichtingsjaar
2018

Personen met een handicap - Welzijn


Telefoon (algemeen nummer)
050 390124

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Viro is een door het VAPH erkende zorgaanbieder. Wij begeleiden kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Hun individuele zorgvraag is het uitgangspunt van ons handelen. Ons doel is hen te begeleiden naar een goede kwaliteit van leven. Wij scheppen daartoe een open, huiselijk klimaat,…

MISSIE

Viro is een door het VAPH erkende zorgaanbieder. Wij begeleiden kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Hun individuele zorgvraag is het uitgangspunt van ons handelen. Ons doel is hen te begeleiden naar een goede kwaliteit van leven. Wij scheppen daartoe een open, huiselijk klimaat, in een materiële omgeving die veiligheid en vertrouwen biedt. Wij betrekken in de zorg de familie en de bredere sociale context. Ons ondersteuningsaanbod wordt gedragen door onvoorwaardelijk respect voor de cliënt, door dialoog en samenwerking met de cliënt en zijn familie, door vraaggestuurde, gezinsgelijkende woonbegeleiding, door aangepaste dagbesteding, vorming en vrije tijd. Voor de ondersteuning van de kinderen en jongeren is de samenwerking met de scholen een belangrijk onderdeel. Voor de ondersteuning van volwassenen bieden we een diversiteit van woonvormen aan. Wij bevorderen de kwaliteit en de professionaliteit van onze dienstverlening door vorming, opleiding en medewerking aan kennisverruimende interne en externe projecten, werkgroepen en wetenschappelijk onderzoek. Wij stemmen de zorg af op de maatschappelijke noden. Wij engageren ons vanuit samengedragen verantwoordelijkheid en bewogen deskundigheid. Wij gaan met elkaar om op voet van gelijkwaardigheid, met aandacht en respect voor ieders inbreng en mening. Wij waarderen de inzet van vrijwilligers. Wij streven eenvoud en doelmatigheid na in onze werking, in onze materiële inrichting en uitrusting en in de besteding van de middelen die de maatschappij ons ter beschikking stelt.

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

€ 8 920 836

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 124

AANTAL VRIJWILLIGERS: 51 tot 100

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy