Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Villa Fura vzw Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: VILLA FURA

VEILIG THUISKOMEN “Some people look for a beautiful place, others make a place beautiful.” H…

Adres
O.L. vrouwstraat 15
3080 - Tervuren

Oprichtingsjaar
2016

Personen met een handicap


Telefoon (algemeen nummer)
0472259916

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Villa Fura vzw: bouwen aan een warme (T)huis voor mensen met een beperking in Tervuren. INCLUSIEF leven, wonen, werken, genieten, … in Tervuren. De bewoners staan CENTRAAL. COMPLEMENTAIR door er voor mekaar te zijn. Inclusie en participatie STIMULEREN door te DOEN. ONDERSTEUNING op maat. SAMEN…

MISSIE

Villa Fura vzw: bouwen aan een warme (T)huis voor mensen met een beperking in Tervuren. INCLUSIEF leven, wonen, werken, genieten, … in Tervuren. De bewoners staan CENTRAAL. COMPLEMENTAIR door er voor mekaar te zijn. Inclusie en participatie STIMULEREN door te DOEN. ONDERSTEUNING op maat. SAMEN met: ‘Elk zijn huis’ ‘Elk zijn huis’ cvba met sociaal oogmerk, zorgpartner- De Kerselaar, … . WELKOM BIJ VILLA FURA! De doelstellingen van Villa Fura: 1. Realisatie van een inclusief en duurzaam woonproject voor mensen met een mentale en/of meervoudige beperking, waarbij de bewoners centraal staan en zij de regie zoveel mogelijk in eigen handen nemen 2. Gemeenschappelijke woonvorm vertrekkende vanuit competenties en sterktes van de bewoners. 3. Duurzame en continue samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij: Elk zijn huis cvba met sociaal oogmerk, zorgpartner uit de regio. 4. Voorzien in gepaste ondersteuning van de bewoners. 5. Return aan de gemeenschap in de vorm van mogelijke diensten die de bewoners voor de gemeente en haar inwoners kunnen uitvoeren 6. Het uitdragen van inclusie en participatiegedachte binnen de gemeente, regio, Vlaanderen. De bewoners van Villa Fura vzw hebben, met de nodige ondersteuning en binnen hun mogelijkheden, de regie in eigen handen. Zij staan centraal in Villa Fura. Alle aspecten van een menselijk bestaan moet zich kunnen ontvouwen in de collectieve woonvorm. Meer bepaald gaat het om wonen, werken, sport, cultuur, ontspanning, sociale contacten, relaties. Integriteit, respect, individuele ontwikkeling, gezondheid, interactie binnen en buiten de setting zijn de fundamentele waarden waaruit dit project start en zich verder ontwikkelt. Ze vormen de basis voor de wijze waarop elk persoon die betrokken is bij het project wordt aangesproken Door in te zetten op sterktes van de bewoners ondersteund door kwaliteitsvolle begeleiding, wordt gestreefd naar een warme thuis en zelfredzaamheid. Voor zowel het individuele traject als de collectieve setting. De mogelijkheden om de autonomie te versterken zijn gelinkt aan tal van factoren waarbij de nabije – fysieke - omgeving, begeleiding, instapleeftijd, integratie van het project in het sociale weefsel van de gemeente, flexibiliteit, financiële draagkracht, ondersteuning door derden, dagbesteding en familiaal netwerk binnen een veilige omgeving levensbelangrijke elementen zijn. Daarom wordt ingezet op maximale integratie in de lokale gemeenschap door participatie aan het verenigingsleven, sport, cultuur, tewerkstelling bij lokale handelaars, vrijwilligerswerk bij gemeentediensten… . De keuze voor Tervuren wordt in grote mate bepaald door de mogelijkheden die de gemeente in zich draagt. De sterke lokale economie, een ruim socio-cultureel aanbod, het park, marktplein en horeca ... gelegen in een overzichtelijke en vooral veilige dorpskern, maken van Tervuren een omgeving die uitnodigt tot kwaliteitsvol en zelfstandig functioneren.

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

DETAIL IN PDF

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: Minder dan 20

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
  • Hang het uit, een actie voor de warmste week.

    Koop een VILLA FURA nestkastje en zorg dat vogels een veilig nest kunnen bouwen. Je helpt er niet alleen de vogels mee. Ook 8 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking , die inclusief willen leven, help je zo vooruit. OMDAT IEDER MENS VEILIG WIL THUISKOMEN! De…

    MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy