Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

FAS Steunpunt vzw Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: FAS STEUNPUNT

Foetaal Alcohol Syndroom: Alcohol kan je baby beschadigen

Adres
Magerstraat 131
9070 - Destelbergen

Oprichtingsjaar
2016

Gezondheid (geestelijke) - Personen met een handicap


Telefoon (algemeen nummer)
+32 475 79 13 40

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) omvat mentale en fysieke tekortkomingen bij kinderen die tijdens de zwangerschap werden blootgesteld aan alcohol. Een volledige FAS-diagnose wordt gegeven wanneer er bij het kind sprake is van zowel vertraagde groei, gezichtsafwijkingen als neurologische afwijkingen. FAS is een permanente hersenbeschadiging…

MISSIE

Het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) omvat mentale en fysieke tekortkomingen bij kinderen die tijdens de zwangerschap werden blootgesteld aan alcohol. Een volledige FAS-diagnose wordt gegeven wanneer er bij het kind sprake is van zowel vertraagde groei, gezichtsafwijkingen als neurologische afwijkingen. FAS is een permanente hersenbeschadiging waarbij de getroffen personen een zeer gevarieerd scala aan problemen/stoornissen kunnen ondervinden zoals ADHD, autisme spectrum stoornissen, verstandelijke handicap, gedragsstoornissen, eet- en slaapstoornissen, taal- en leerstoornissen. Naast hersenbeschadiging kunnen ook beschadigingen aan andere organen zich voordoen bv. hartafwijkingen. Ondanks het feit dat er meer en meer cijfers bekend geraken over de hoge prevalentie van FAS(D) (het syndroom komt vaker voor dan Syndroom van Down), blijkt het hier in België nog steeds vrij ongekend te zijn, zowel bij het brede publiek als bij medici en opvoedkundigen. Als pleeg- en adoptieouders van kinderen met FAS zien wij dagelijks de moeilijkheden die onze kinderen ondervinden en het grote tekort aan adequate, professionele hulp bij diagnose en begeleiding. Via onze blog en facebook krijgen wij heel veel vragen rond diagnose en hulpverlening. Heel veel ouders vinden geen aangepaste begeleiding voor hun kinderen en lopen steeds aan tegen het feit dat er bij professionelen zo weinig kennis is op het vlak van FASD. Vooral het onderdeel gedragsstoornissen vraagt extra aandacht aangezien de ‘gekende’ opvoedingsstrategieën bij onze kinderen weinig of geen effect hebben. FAS Steunpunt ijvert voor: - Het bewustmaken van toekomstige ouders voor de gevaren en de gevolgen van alcoholgebruik voor en tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode; - Het informeren van het brede publiek over FAS en zorgen dat FAS een algemeen gekend begrip is; - Behartigen van onze belangen bij de overheid, instellingen en industrie; - Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek; - FAS(D) in de kijker zetten bij hogescholen en universiteiten, zodat er voldoende aandacht aan besteed wordt in het opleidingscurriculum van artsen, verpleegkundigen, therapeuten, leerkrachten,... - Ondersteuning bieden zowel aan ouders en naasten, als aan volwassenen zelf die door FAS(D) getroffen zijn in de zoektocht naar juiste hulpverlening; - Het zoeken naar een centraal team van medici dat zich als diagnostisch team wil profileren en organiseren om ouders (pleeg-, adoptieouders en biologische ouders) een onderbouwde diagnose te verzekeren voor hun kind; - Het zoeken naar een centraal team van professionelen die de juiste hulpverlening kan garanderen.

MEER

FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: Geen vrijwilligers

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
  • Rode Neuzen Project van Koning Boudewijnstichting

    -via zoveel mogelijk kanalen (incl. media) een zo breed mogelijk publiek bereiken om te sensibiseren en te informeren over FAS -kinderen en jongeren met FAS en hun ouders samenbrengen in een ontmoetingsweekend

    MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy