Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Misingi vzw Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: MISINGI

Adres
Van Uytvenlaan 8
2820 - Bonheiden

Oprichtingsjaar
2014

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening


Telefoon (algemeen nummer)
+32498080878

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Misingi realiseert ontwikkelingsprojecten in Endamarariek ward en Engare Sero, Tanzania. De projecten rond educatie, watervoorziening, voeding, landbouw, cultuur, ondernemerschap,… beogen duurzame versterking van de lokale gemeenschap. Vertrekkend vanuit een lokale vraag en een groot lokaal draagvlak leggen deze projecten fundamenten (Kiswahili: ‘misingi’) voor de toekomst.…

MISSIE

Misingi realiseert ontwikkelingsprojecten in Endamarariek ward en Engare Sero, Tanzania. De projecten rond educatie, watervoorziening, voeding, landbouw, cultuur, ondernemerschap,… beogen duurzame versterking van de lokale gemeenschap. Vertrekkend vanuit een lokale vraag en een groot lokaal draagvlak leggen deze projecten fundamenten (Kiswahili: ‘misingi’) voor de toekomst. Misingi richt zich in Tanzania op mensen die er, ondanks de beperkte middelen waarover ze beschikken, alles aan willen doen om hun lot in eigen handen te nemen. Hierdoor zijn deze mensen tegelijk doelgroep én projectpartner. Misingi reikt de middelen aan, maar rekent op een grote mate van lokale participatie. Enthousiasme, dialoog, inspraak en betrokkenheid vormen de basis voor elk succesvol project. Als netwerkende organisatie verenigt Misingi in België gedreven mensen, organisaties en bedrijven die zich kunnen vinden in de hoger vermelde principes en zich op een respectvolle manier willen inzetten voor de lotsverbetering van de doelgroep. Misingi creëert voor hen de voorwaarden om succesvol een project te realiseren. Aan wie een warm hart heeft voor Tanzania, maar niet over de tijd en middelen beschikt om een eigen project op te zetten, biedt Misingi tenslotte de mogelijkheid om op een zinvolle manier de lopende projecten te ondersteunen. Misingi vindt geen projecten uit. Elk project spruit voort uit een lokale vraag en nood. Elke vraag wordt afgetoetst aan een aantal criteria. Is het voorgestelde project haalbaar (qua tijd en middelen)? In welke mate profiteert de hele gemeenschap van het beoogde resultaat? Op welke wijze zal de doelgroep zelf participeren? Kan dit project, zodra het gerealiseerd zal zijn, op eigen benen staan? Is het project klimaatneutraal en in harmonie met de omgeving? Bevordert het project de kansen van armen en achtergestelde groepen? Misingi financiert, maar een beperkte eigen bijdrage (financieel of logistiek) is een bewijs van gedeeld engagement. De lokale gemeenschap beheert, voert uit en rapporteert. Misingi maakt zoveel mogelijk gebruik van lokale expertise, lokaal beschikbaar materiaal en grondstoffen en lokale human ressources. Het zelf kunnen onderhouden, herstellen, bijsturen, financieren,… van gerealiseerde projecten is een noodzakelijke voorwaarde. Misingileden werken onbezoldigd en op vrijwillige basis. Misingi maakt geen overbodige kosten en houdt ten allen tijde voor ogen dat het werkt met en dankzij de bijdragen van sponsors en sympathisanten. Gemaakte onkosten kunnen in beperkte mate vergoed worden. Elke uitgave wordt zorgvuldig verantwoord en een transparante boekhouding kan ten allen tijde opgevraagd worden.

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: Minder dan 20

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
  • AFYA

    Projectperiode: juli 2019 – december 2021 Totale kostprijs: 75.000 EUR Begunstigden: de 6.500 inwoners van Endallah Te realiseren: Het uitbouwen van een kleine financieel onafhankelijke apotheek Het renoveren van het huidige dispensarium Het aankopen van (para)medisch materiaal voor het huidige dispensarium Het bouwen van een…

    MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy