Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Mysterie van Onderwijs Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: MYSTERIE VAN ONDERWIJS

Een beweging voor ondernemen in het onderwijs.

Adres
Dorpsstraat 1
3020 - Herent

Oprichtingsjaar
2014

Onderwijs/Talentontwikkeling - Andere


Telefoon (algemeen nummer)
0495338327

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Het Mysterie van Onderwijs is een beweging die zich inzet voor ondernemen in onderwijs. … gaat uit van de gelijkwaardigheid van mensen en het fundamentele recht op kwaliteitsvol onderwijs. Wat kwaliteitsvol onderwijs is, is gesitueerd in tijd en plaats en wordt in voortdurend overleg door…

MISSIE

Het Mysterie van Onderwijs is een beweging die zich inzet voor ondernemen in onderwijs. … gaat uit van de gelijkwaardigheid van mensen en het fundamentele recht op kwaliteitsvol onderwijs. Wat kwaliteitsvol onderwijs is, is gesitueerd in tijd en plaats en wordt in voortdurend overleg door verschillende gelijkwaardige partners ge(her)definieerd in lijn met de rechten van de mens en door wisselwerking tussen wetenschappelijke en praktijkkennis. … gaat ervan uit dat kwaliteitsvol onderwijs wordt gerealiseerd door mensen in een onderwijssetting op mensenmaat. … gelooft in leraars als ondernemers in onderwijs: ze zijn niet louter uitvoerders, in team nemen ze autonomie op en in hun diversiteit en professionaliteit worden ze gesteund en vertrouwd door de andere onderwijsstakeholders. … gelooft dat kwaliteitsvol onderwijs verbindt en dé hefboom is voor een duurzame en dynamische samenleving. … verbindt zich met internationale bewegingen, verdragen en ambities die deze doelstellingen ondersteunen. … wil een positief alternatief bieden voor het steeds wordende systeemdiscours en focust zich daarom volop op het (samen)spel van mensen en ideeën in onderwijs. … gelooft in de kracht van het (feestelijk) samenzijn en verwelkomt mensen die in eigen naam de wereld via het onderwijs in beweging wil zetten door verbinding.

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: 21 tot 50

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Mystery on Stage

  Vernieuwende ideeën of ideeën die dingen in beweging zetten in het onderwijs een podium en een klankbord geven.

  MEER

 • Onderwijsterras

  Onderwijsmensen een plek geven waar ze elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten, in gesprek gaan en pint kunnen pakken.

  MEER

 • Mysterieuze ledenwerking

  Een energieke community vormen die ondernemen in het onderwijs van alle kanten belicht.

  MEER

 • Weerbaar in Nood

  We ontvangen meer en meer signalen uit het basisonderwijs over leerlingen die dermate moeilijk gedrag stellen dat het de draagkracht van de leerkracht en de klasgroep overschrijdt, wat in sommige gevallen zelfs leidt tot tuchtprocedures en/of definitieve uitsluitingen. De vraag naar ondersteuning bij crisismomenten met…

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy