Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

BIKAS Belgium Nepal Organisatie Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: BIKAS BELGIUM-NEPAL ASSOCIATION

Een brug tussen Noord en Zuid

Adres
Sylvain Dupuislaan 256
1070 - Anderlecht

Oprichtingsjaar
2001

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening


Telefoon (algemeen nummer)
0479555678

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
1. BIKAS wil kleinschalige projecten realiseren voor mensen uit achtergestelde groepen, bij voorkeur uit afgelegen gebieden. De projecten zijn gedragen door de lokale bevolking en hebben als doel het welzijn binnen de gemeenschap te bevorderen. De Raad van Bestuur beslist welke projecten gesteund worden en…

MISSIE

1. BIKAS wil kleinschalige projecten realiseren voor mensen uit achtergestelde groepen, bij voorkeur uit afgelegen gebieden. De projecten zijn gedragen door de lokale bevolking en hebben als doel het welzijn binnen de gemeenschap te bevorderen. De Raad van Bestuur beslist welke projecten gesteund worden en bepaalt het kader waarbinnen een project moet uitgevoerd worden. Onze projecten zijn van bepaalde duur. Na de realisatie van een project dragen wij het beheer en de verantwoordelijkheid over aan de lokale gemeenschap die vanaf dan zal instaan voor verdere opvolging en onderhoud. BIKAS kiest niet voor persoonsgerichte sponsoring en is geen uitzendorganisatie voor vrijwilligerswerk of stages. Als onze projectleiders of sympathisanten een project bezoeken, betalen zij zelf de kosten. 2. Fondsenwerving is nodig om onze projecten te financieren. Fondsenwerving verloopt vooral via individuele giften en via initiatieven van sympathisanten, scholen, bedrijven of verenigingen, maar ook via sponsoring, legaten en subsidies op gemeentelijk, regionaal en federaal vlak. BIKAS reikt fiscale attesten uit voor stortingen ( cumuleerbaar) en volgt daarbij de richtlijnen van het ministerie van Financiën en van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 3. In het kader van de Noord-Zuidbeweging willen wij een brug zijn tussen België en Nepal door te sensibiliseren. Dit doen we via ons driemaandelijks tijdschrift , de website (www.bikas.be) en eigen publicaties. We stimuleren duurzaam toerisme, informeren via onderwijsinstellingen, verenigingen en de Belgische media, en organiseren tal van evenementen en activiteiten.

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: Minder dan 20

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Brick by Brick

  Onderwijs bieden aan de kinderen van de seizoenarbeiders van de steenbakkerijen van de Kathmandu-vallei.

  MEER

 • Ezelspad

  Een beveiligde verbinding met de stad Beni bieden aan de bevolking van afgelegen bergdorpen.

  MEER

 • Lagere school Lulang

  De school en het speelplein tegen aardverschuiving beveiligen

  MEER

 • Noodhulp na de aardbeving

  BIKAS zit nu in een noodhulpfase, maar zal aansluitend herbouwprojecten steunen

  MEER

 • Haku

  Hulp bieden bij de heropbouw na de aardbeving van dit dorp in het Langtang-gebied. In 2017 gaat de aandacht vooral naar de bouw van een school te Nesing.

  MEER

 • Van School tot School

  Vlaamse scholen dragen bij tot het verbeteren van het onderwijs in Nepal.Het accent ligt vooral op de inhoudelijke vorming, al kan het verbeteren van de infrastructuur van de scholen en het herstellen van de aardbevingsschade de motivatie van leraren, leerlingen en ouders aanscherpen.

  MEER

 • Khandbari Hospitaal

  Dit hospitaal is het centrale punt voor meer dan 30 gezondheidsposten in de bergen bij de Makalu. Bikas steunt dit hospitaal financieel.

  MEER

 • Khandbari School

  Dit is een openbare school, zonder winstoogmerk. Door de aardbeving werd de school beschadigd. Met de steun van Bikas werden twee nieuwe prefab blokken gebouwd.

  MEER

 • Paramendo Eco Farm

  Deze Eco Farm helpt bij de verspreiding van ecologisch verantwoorde technieken in het Rasuwa district.

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy