Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Regionaal Landschap Meetjesland Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND

samen aan de slag voor natuur en landschap

Adres
Marktstraat 10
9990 - Maldegem

Oprichtingsjaar
1998

Cultuur/patrimonium - Milieu


Telefoon (algemeen nummer)
050700042

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Een Regionaal Landschap is een streek in Vlaanderen met een typische identiteit. Een Regionaal Landschap werkt aan de uitbouw van een streek op vlak van natuur, landschap, erfgoed en recreatie. Het is een samenwerkingsverband tussen overheden, verschillende middenveldorganisaties (natuur, landbouw, toerisme, jacht, erfgoed, etc.) en…

MISSIE

Een Regionaal Landschap is een streek in Vlaanderen met een typische identiteit. Een Regionaal Landschap werkt aan de uitbouw van een streek op vlak van natuur, landschap, erfgoed en recreatie. Het is een samenwerkingsverband tussen overheden, verschillende middenveldorganisaties (natuur, landbouw, toerisme, jacht, erfgoed, etc.) en de gebruikers van de open ruimte. o Regionale Landschappen werken intersectoraal. Het zijn bruggenbouwers die zorgen voor een platform voor overleg en van gebundelde krachten en zoeken naar gemeentegrensoverschrijdende samenwerking o Werken via een bottom-up benadering en spelen in op lokale behoeften o Richten zich op natuur en landschap in brede zin, waarbij zij drempelverlagend werken o Zorgen voor concrete realisaties die op een duidelijke manier worden gecommuniceerd o Gebruiken de streekidentiteit als kracht: verbondenheid van inwoners met hun streek verhogen, die er eventueel toe kan leiden dat de bereidheid bij inwoners toeneemt om ook effectief iets te ondernemen o Maken natuur en landschappelijk erfgoed fysiek en mentaal toegankelijk: groepen die traditioneel minder positief of onwetend staan tegenover natuur- en landschapsbeleid toch betrekken bij natuur- en landschapsontwikkeling

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

500.000€ - 1.000.000€

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 7

AANTAL VRIJWILLIGERS: Minder dan 20

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Hout=Goud

  Het plattelandsproject “Hout=Goud” is een samenwerking tussen het Regionaal Landschap Meetjesland en de Agrobeheergroep Eco², werkzaam in de regio Maldegem en omgeving.

  MEER

 • Landschapspark Drongengoed

  Landschapspark Drongengoed is een strategisch project van Ruimte Vlaanderen. 22 partners werken samen om het landschapspark Drongengoed verder uit te bouwen en te promoten. Binnen het strategisch project zetten de zeven gemeenten, twee provincies, de Vlaamse overheid, en tal van verenigingen uit de streek heel…

  MEER

 • LIFE ANIMATED

  Dit is een pilootproject in het kader van LIFE-BNIP. De animatiefilmpjes, digitale spelletjestochten en geleide wandelingen zullen focussen op twee Natura 2000 gebieden in het Meetjesland: Meetjesland Krekengebied (1) en de bossen en heides van Zandig Vlaanderen-Oost (2). Ze zullen de Natura 2000 wetgeving vertalen…

  MEER

 • Gestroomlijnd Landschap

  Waterlopen die belangrijke natuur- en bosgebieden met elkaar verbinden, vormen de ruggengraat voor geïntegreerde gebiedsgerichte projecten. Binnen deze projectgebieden kan je rekenen op extra ondersteuning bij de realisatie van nieuwe landschapselementen zoals hagen, houtkanten, bomenrijen, een hoogstamboomgaard of een poel. Het huidige projectgebied situeert zich…

  MEER

 • Paard in het Landschap

  De focus ligt op het geven van praktisch advies via gerichte communicatie en persoonlijk contact met de paardenhouders om de sector te bereiken, biodiversiteitsverhogende maatregelen d.m.v. realisaties op terrein via pilootprojecten bij ambassadeurs, het tonen van goede praktijkvoorbeelden waar paardenhouders praktische kennis kunnen opdoen en…

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy