Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Betonne Jeugd VZW Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: BETONNE JEUGD

Adres
Sint-Andriesplaats 25
2000 - Antwerpen

Oprichtingsjaar
1997

Armoedebestrijding - Jongeren


Telefoon (algemeen nummer)
0486957775

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Betonne Jeugd is een werking voor jongeren die geen aansluiting vinden in het reguliere jeugdwerk, met een stevige focus op armoede. Betonne Jeugd bestaat ondertussen al 16 jaar. De eerste 10 jaar draaide de organisatie op 3 vrijwilligers. Nu zijn we ondertussen al 6 jaar…

MISSIE

Betonne Jeugd is een werking voor jongeren die geen aansluiting vinden in het reguliere jeugdwerk, met een stevige focus op armoede. Betonne Jeugd bestaat ondertussen al 16 jaar. De eerste 10 jaar draaide de organisatie op 3 vrijwilligers. Nu zijn we ondertussen al 6 jaar gesubsidieerd. Betonne Jeugd wil een gezin vormen voor de jongeren (tussen 0 en 30 jaar), een 2de thuis. We koken 3 maal per week, we hangen, we lachen, we doen de afwas, we amuseren ons, en maken af en toe ruzie net zoals in een echt gezin. De jongeren voelen zich goed in deze thuisbasis, en kunnen er zichzelf zijn. Vanuit deze vertrouwensband komen problemen naar boven (vb werkloosheid, pesten, onderdak,…) en kunnen ze rekenen op de nodige ondersteuning. Zij vinden dit bij de jeugdwerkers, maar vooral bij de andere jongeren. Jongeren helpen jongeren is het moto van Betonne Jeugd! Naast een thuis is Betonne Jeugd ook een front. Een front waar wordt gestreden tegen alles wat fout gaat in de maatschappij. Vanuit de problemen die onze gasten ervaren zetten we kleine sociale acties op en signaleren we wat er fout gaat naar het beleid. Onze gasten doen dit vanuit de overtuiging dat ze niet willen dat de volgende generatie in dezelfde ‘shit’ moet leven als hen. We zijn dan naast een jongerenwerking ook een 'vereniging waar armen het woord nemen'. Betonne Jeugd legt sinds 3 jaar een specifieke focus op Dak- en thuisloze jongeren. We zoeken hen op in hun leefwereld en trachten hen toe te leiden naar de reguliere werking. De hulpvraag staat hier niet centraal maar wel het jong zijn. We bieden hen een jongerenwerking aan waar ze zich kunnen ontspannen en terecht kunnen voor een babbel, koffie,… . Elk jaar heeft Betonne Jeugd ook een project. Deze project groeien vanuit een nood van de doelgroep. Enkele voorbeelden zijn een ‘sportparticipatieproject, arbeidscompetentieproject, jonge-ouder project, vakantieproject. Naast onze wekelijkse openingsuren gaan we ook maandelijks op weekend. En in de zomer gaan we een hele week op kamp. We doen dit om de stad, 'de betonne jungle', te ontvluchten. Onze gasten zijn zo verder verwijderd van hun problemen waardoor ze tot rust komen.

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

100.000€ - 200.000€

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 2

AANTAL VRIJWILLIGERS: Minder dan 20

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy