Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

vzw Pinocchio Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: vzw Pinocchio

Nationale vzw ten voordele van kinderen met brandwonden

Adres
Bruynstraat, 200
1120 - Brussel - Neder-over-Heembeek

Oprichtingsjaar
1997

Gezondheid (fysieke)


Telefoon (algemeen nummer)
02 264 43 36

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
De vzw Pinocchio werd officieel opgericht op 04 april 1997. Jaarlijks worden er in België ALLEEN AL een 400-tal kinderen opgenomen in een brandwondencentrum daar meer dan 10% van hun lichaamsoppervlakte verbrand is. De voornaamste oorzaken van hun brandwonden zijn: warme vloeistoffen, het directe contact…

MISSIE

De vzw Pinocchio werd officieel opgericht op 04 april 1997. Jaarlijks worden er in België ALLEEN AL een 400-tal kinderen opgenomen in een brandwondencentrum daar meer dan 10% van hun lichaamsoppervlakte verbrand is. De voornaamste oorzaken van hun brandwonden zijn: warme vloeistoffen, het directe contact met vuur en warme voorwerpen. De vzw Pinocchio behartigt de belangen en het welzijn van de verbrande kinderen en jongeren in heel België. Het doel omvat twee aspecten: Enerzijds verlenen we steun aan kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn geworden van brandwonden, voor zover ze onder de verantwoordelijkheid vallen van de ouders. De belangrijkste steun is de financiële steun, zoals terugbetalingen van medische kosten, kosten voor drukkledij, maskers en zalven, transportkosten en het logement van de ouders (gedurende de ziekenhuisopname van hun kind), … Wij verschaffen gratis medicatie en niet-terugbetaalde zonneproducten. Anderzijds trachten wij het verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken met een wekelijks bezoek van Tommy de clown, de aankoop van speelgoed voor de speelruimte, spellen, televisies, PC, boeken, bezoeken van onze talrijke vrijwilligers, die met de kinderen komen spelen of zelf de nacht bij hen doorbrengen Naast de financiële hulp en het aangenamer maken van de hospitalisatie investeert de vzw veel in de organisatie van brandwondenkampen zoals het re-integratiekamp, moeder-kind thermaal kuurkamp, thermaal kuurkamp, ende 16+ werking. Daarnaast organiseren we jaarlijks het Sinterklaasfeest en gaan we ook op uitstappen naar pretparken, ... Teneinde de nodige financiële middelen te verschaffen organiseert de vzw Pinocchio activiteiten rechtstreeks naar de kinderen en het brede publiek toe zoals informatiestanden tijdens openbare activiteiten zoals opendeurdagen bij de brandweer en het Fire-Fest in het Kwartier Westakkers in Sint-Niklaas (± 8.000 bezoekers in 2011), spijtig genoeg is deze organisatie gestopt wegens sluiting van het militair kwartier. Ondertussen wordt de organisatie van een jaarlijkse 4-daagse wielertour met (Ex) beroepsrenners en sporters voorbereid dat zal doorgaan van 22-25 augustus 2012. De vzw leeft enkel en alleen van giften gedaan door particulieren, firma’s en bedrijven. Anderzijds draagt ze er toe bij om het brede publiek te sensibiliseren voor de problematiek van brandwonden bij kinderen, jongeren en volwassenen door gratis preventievoordrachten te geven in scholen, bij organisaties en serviceclubs en binnen de sociale sector. Wij delen dan ook gratis documentatie uit zoals de boekjes “Julie en Pinocchio” en “Kamiel in vuur en vlam”. Om dit allemaal te realiseren onderhouden we nauwe contacten met de andere brandwondencentra in België (Gent, Antwerpen, Liège, Leuven en Loverval). Wij hadden ook de eer en het genoegen om H.K.H. Prinses Astrid de voorbije jaren als erevoorzitster te mogen verwelkomen. Als ambassadeurs hebben wij kunnen aantrekken: - Mevrouw Cathérine Moerkerke, nieuwsanker bij VTM, voor de Nederlandstaligen; - de Heer David Lallemand van « Communications et projets aux Droits de l’Enfant », voor de Franstaligen; - de Heer Alexander Homann, Diensthoofd van de vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap in Brussel, voor de Duitstaligen. De vzw stelt gratis nieuwe kledij ter beschikking voor kinderen en families die alles verloren hebben. De vzw doet mee aan wetenschappelijk werk zoals het bijhouden van statistieken. De vzw onderhoudt goede contacten met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid op gebied van preventie. In oktober 2008 werd EBCA opgericht (European Burns Casualties Organisation) die tot op heden 11 Europese organisaties.Voor meer geïllustreerde informatie verwijzen we naar onze websites:

MEER

FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 1 tot 4

AANTAL VRIJWILLIGERS: 51 tot 100

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy