Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Motief Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: MOTIEF

vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Adres
Belgradestraat 80
2800 - Mechelen

Oprichtingsjaar
1995

Opleiding/tewerkstelling


Telefoon (algemeen nummer)
015200301

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Motief is een vormingsinstelling die zich tot doel stelt mensen te stimuleren om in groepen en gemeenschappen levenslang te leren en te groeien in bewustwording: • rond de eigen levensbeschouwelijke identiteit; • rond de levensbeschouwelijke identiteit van medeburgers in deze multiculturele samenleving; • rond de…

MISSIE

Motief is een vormingsinstelling die zich tot doel stelt mensen te stimuleren om in groepen en gemeenschappen levenslang te leren en te groeien in bewustwording: • rond de eigen levensbeschouwelijke identiteit; • rond de levensbeschouwelijke identiteit van medeburgers in deze multiculturele samenleving; • rond de maatschappelijke context waarin ieder zijn / haar levensbeschouwelijke identiteit beleeft; • rond de verstrengeling van een levensbeschouwelijke / spiritueel bewustzijn en een politiek bewustzijn; en dus ook de verwevenheid van een levensbeschouwelijke en een socio-politieke praktijk. Motief doet dit met behulp van -bij voorkeur langlopende- vormingscursussen waarbij gebruik gemaakt wordt van methodieken uit het sociaal-cultureel werk en waarin de drie polen ‘individu, groep(en) en samenleving’ in evenwicht gehouden en permanent met mekaar verbonden worden. Motief kiest ervoor om de bewustwording rond de gemeenschappelijke wortels van de joodse en christelijke traditie en de dialoog met andere levensbeschouwingen in te zetten in de uitbouw van een rechtvaardige, participatieve, interculturele en inclusieve samenleving, waarin ieder tot zijn / haar recht komt.

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

200.000€ - 300.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 1 tot 4

AANTAL VRIJWILLIGERS: Minder dan 20

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
  • Identiteit gezocht: Train de trainer Positieve Identiteitsontwikkeling bij Moslimjongeren

    Het Train de Trainer-project kadert in een brede preventie van gewelddadige radicalisering: Hoe kunnen we via het eerstelijnswerk op een duurzame manier de maatschappelijke voedingsbodems aanpakken die de polarisering in onze samenleving in de hand werken? Daarbij focussen we op een grondige analyse van het…

    MEER

  • Welkom in de moskee

    We bieden Antwerpse Hogescholen en organisaties de kans om kennis te maken met de Antwerpse moskeeën en hun werking, en met moslims in gesprek te gaan over de islam. Ook ondersteunen we de moskeeën bij het opleiden van gidsen voor de moskee-bezoeken. Project met de…

    MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy