Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 5.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

VUB Foundation Stichting openbaar nut

Officiële naam: VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

Adres
Pleinlaan 2
1050 - Elsene

Oprichtingsjaar
1970

Gezondheid (geestelijke) - Wetenschappelijk onderzoek


Telefoon (algemeen nummer)
02 629 1542

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
De VUB Foundation werd in 2012 opgericht om de fondsen die afkomstig zijn van de overheid aan te vullen met andere bronnen van externe financiering, met name filantropische fondsen van particulieren en de bedrijfswereld. Aldus kunnen belangrijke projecten van de VUB en de faculteiten gefinancierd…

MISSIE

De VUB Foundation werd in 2012 opgericht om de fondsen die afkomstig zijn van de overheid aan te vullen met andere bronnen van externe financiering, met name filantropische fondsen van particulieren en de bedrijfswereld. Aldus kunnen belangrijke projecten van de VUB en de faculteiten gefinancierd worden. Hieronder vermelden we enkele actuele projecten waarvoor fondsen worden gezocht: Project Opzettelijke Zelfverwonding: richt zich op geïntegreerde preventie en interventie van opzettelijke zelfverwonding bij jongeren. In Vlaanderen verwondt 15% van de jongeren zichzelf opzettelijk. Slechts 1 op 3 ouders weet dat zijn/haar zoon of dochter zichzelf opzettelijk verwondt. Zelfverwonding is een belangrijke voorbode van suïcidaliteit. Bovendien is het risico op het ontwikkelen van ernstige psychologische klachten bij deze tieners hoog. Een vroegtijdige speciale behandeling van zelfverwonding is onontbeerlijk.Om aan dit tekort in het zorgverleningslandschap tegemoet te komen, ontwikkelde prof. Imke Baetens, in kader van een interuniversitair onderzoek, twee gespecialiseerde ambulante behandelingen voor jongeren die zichzelf verwonden en hun ouders. Meer informatie vindt u op http://www.vub.ac.be/foundation/projecten#zelfverwonding

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

van 2 tot 7.000.000€

DETAIL IN PDF

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: > 1000

AANTAL VRIJWILLIGERS: Minder dan 20

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Zelfverwonding

  In Vlaanderen verwondt 15% van de jongeren zichzelf opzettelijk. Zelfverwonding is een belangrijke voorbode van suïcidaliteit. Bovendien is het risico op het ontwikkelen van meer ernstige psychologische klachten bij deze tieners hoog. Een vroegtijdige speciale behandeling van zelfverwonding is onontbeerlijk. Maar vaak kunnen deze jongeren…

  MEER

 • Arabische les voor jongeren

  Culturele identiteit is belangrijk voor alle leeftijden. De recente ervaringen met radicalisering en geweld toonden aan dat het fenomeen niet enkel door armoede wordt veroorzaakt, maar eerder door onzekerheid over de eigen culturele identiteit en het niet behoren tot een sociaal erkende gemeenschap. Zonder voldoende…

  MEER

 • Wiskunnend Wiske

  Sinds 2010 tracht de VUB leerlingen uit het secundair – en dan in het bijzonder meisjes – warm te maken voor wiskundige en wetenschappelijke studies. Niets te vroeg, want België heeft nood aan meer wetenschappers en ingenieurs. Jaarlijks nemen niet minder dan 2000 leerlingen uit…

  MEER

 • SeaExplorer

  Er zijn grosso modo twee manieren om de CO2 in de atmosfeer te verminderen. Of je legt de productie aan banden, of je absorbeert het. Voor dat laatste is het plankton in onze oceanen uitermate geschikt. Alleen: uit onderzoek blijkt dat het lang niet overal…

  MEER

 • Brutus

  In het Brussels secundair onderwijs zijn er grote groepen allochtone, kansarme, en anderstalige leerlingen met taalachterstand. Deze leerlingen ervaren moeilijkheden om competenties en kennis te verwerven en hebben minder kansen om een diploma secundair onderwijs te behalen. Daarnaast is er een moeilijkere doorstroom van deze…

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.