Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

LEVENSVREUGDE VERBLIJVEN Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: LEVENSVREUGDE VERBLIJVEN

Dienstverlening aan personen met een verstandelijke beperking

Adres
Botermelkstraat 201
9300 - Aalst

Oprichtingsjaar
1989

Personen met een handicap


Telefoon (algemeen nummer)
(053)76 79 79

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Levensvreugde Verblijven vzw is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH. Wij streven naar zorg op maat door in samenspraak met de zorggebruiker en diens sociaal netwerk passende woonondersteuning en/of zinvolle dagbesteding aan te bieden. In onze voorziening kunnen zowel minderjarigen als volwassenen met een verstandelijke…

MISSIE

Levensvreugde Verblijven vzw is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH. Wij streven naar zorg op maat door in samenspraak met de zorggebruiker en diens sociaal netwerk passende woonondersteuning en/of zinvolle dagbesteding aan te bieden. In onze voorziening kunnen zowel minderjarigen als volwassenen met een verstandelijke beperking terecht voor dagondersteuning, woonondersteuning en/of begeleiding. Sommigen hebben een vrij hoge zelfredzaamheid, anderen hebben dan weer een zware zorgnood. Onze minderjarigenafdeling bestaat uit één leefgroep, MFC “De Appelboom”. In dit multifunctioneel centrum bieden we dagelijks ondersteuning aan schoolgaande kinderen van 2 tot 21 jaar met een verstandelijke beperking. Deze ondersteuning bestaat uit verblijf, dagopvang en dagbesteding, voor zowel kortdurende als langlopende periodes. De kinderen en jongeren krijgen intensieve ondersteuning op medisch, pedagogisch, emotioneel en sociaal vlak. In de dagelijkse werking wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd, en wordt verzorging, huiselijke warmte en veiligheid aangeboden. Voor de kinderen met autisme is er een aangepaste “autiwerking”. Ook de bredere context van het kind (zoals de ouders, familie) kan opvoedingsondersteuning ontvangen via contextbegeleiding. Voor volwassenen bieden we woonondersteuning en dagondersteuning aan. Ook hier is er mogelijkheid om kortdurende ondersteuning te krijgen of eerder een langdurig engagement aan te gaan. In de verschillende ondersteuningsvormen werken we met groepen op maat van elke zorggebruiker en aangepast aan diens specifieke mogelijkheden en zorgnoden. In onze dagondersteuning willen we de zorggebruikers een zinvolle en evenwichtige daginvulling bieden, die afgestemd is op de mogelijkheden, interesses en draagkracht en zorgnood van de zorggebruiker. Er komen vormings-, belevings-, sport- en arbeidsmatige activiteiten aan bod via groepswerking en/of ateliers. Een 30-tal zorggebruikers verrichten ‘begeleid werk’ binnen of buiten de voorziening. Dit gebeurt onder toezicht van een jobcoach. Naar de dagondersteuning komen zowel zorggebruikers die op onze campus verblijven als zorggebruikers die nog thuis wonen. De zorggebruikers die thuis wonen worden dagelijks opgehaald en thuisgebracht met onze eigen minibussen. Een beperkt aantal zorggebruikers wordt door de ouders gebracht of komt zelfstandig. De zorggebruikers die een beroep doen op onze woonondersteuning wonen residentieel en leven in leefgroepen die heterogeen samengesteld zijn wat betreft hun mogelijkheden. In de mate van het mogelijke worden ze begeleid door vaste en vertrouwde medewerkers. Er wordt een leef- en woonsituatie aangeboden waarbij de nadruk ligt op een aangename huiselijke sfeer, ontspanning en lichamelijk welzijn. De meeste zorggebruikers nemen overdag deel aan de dagactiviteiten van de dagondersteuning. Voor diegene die de psychische, medische of fysieke mogelijkheden niet (meer) hebben om daaraan te participeren, wordt naar andere oplossingen gezocht (deels deelnemen, naar de geïntegreerde dagondersteuning gaan die in de leefgroep doorgaat, of helemaal niet meer deelnemen en steeds in de leefgroep verblijven, …). Een aantal zorggebruikers kiezen er ook voor om één of meerdere dagen per week intern begeleid werk te verrichten op ons domein (zoals bijvoorbeeld. onderhoud lokalen, bedden opmaken, groenten schoonmaken, …). Naast het residentieel wonen hebben wij ook de mogelijkheid tot “Wonen In De Stad (WIDS)”. Dit is een aangepaste woonvorm voor personen met een beperking die meer vrijheid en zelfstandigheid aankunnen. De principes van integratie, bevorderen van zelfredzaamheid en het scheppen van ontplooiingskansen zijn het achterliggend ideeëngoed. Sommige zorggebruikers gaan voor hun daginvulling werken in een maatwerkbedrijf, anderen sluiten aan bij de werking van de dagondersteuning.

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

€ 8 128 031

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 129

AANTAL VRIJWILLIGERS: 21 tot 50

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
  • Masterplan

    grondige renovatie of nieuwbouw van verschillende afdelingen op de terreinen van Levensvreugde Verblijven vzw. Een degelijke studie door architecten is momenteel een lopend project. Meer details volgen van zodra deze definitief beschikbaar zijn.

    MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy