Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING ANTWERPEN Vereniging zonder winstgevend doel Deze organisatie neemt deel aan Music For Life

Officiële naam: VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING ANTWERPEN

Centrum voor hulpverlening bij kindermishandeling

Adres
Professor Claraplein 1
2018 - Antwerpen(2)

Oprichtingsjaar
1988

Welzijn


Telefoon (algemeen nummer)
015/20 21 31

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen (VKA) tracht hulp te bieden in situaties van kindermishandeling. De bedoeling is om de mishandeling bespreekbaar te maken met de ouders/plegers en hulp te starten waarbij het kind centraal staat. De veiligheid van het kind is een prioriteit! Het VKA werkt…

MISSIE

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen (VKA) tracht hulp te bieden in situaties van kindermishandeling. De bedoeling is om de mishandeling bespreekbaar te maken met de ouders/plegers en hulp te starten waarbij het kind centraal staat. De veiligheid van het kind is een prioriteit! Het VKA werkt in de ganse provincie en heeft antennediensten in Mechelen en Turnhout. Het bespreekbaar maken van de mishandeling kan een crisissituatie binnen het gezin uitlokken. Een crisis is vaak de eerste aanzet tot verandering. Het VKA wil daarom zo snel mogelijk de verschillende gezinsleden spreken. We trachten een volledig beeld te krijgen van het gezin, o.a. de schade die aangericht is bij het kind, of er een sociale netwerk bestaat (personen rond het gezin), welke de problemen van de ouders zijn, enz. Kindermishandeling wordt door het VKA gezien als een ernstig gevolg van het 'niet goed functioneren' van een gezin. Hierdoor gebeuren in het gezin dingen die niet door de beugel kunnen, die zelfs strafbaar zijn. Het is belangrijk dat we met de ouders en met de kinderen individueel gaan zoeken hoe het zover is kunnen komen. Later gaan we vaak gesprekken voeren met verschillende gezinsleden samen. Deze gesprekken verlopen vaak niet gemakkelijk omdat een gezin ingewikkeld in elkaar zit. Door met verschillende methodes en met verschillende mensen (o.a. arts, psycholoog, maatschappelijk werker,...) te werken, ontwarren we gaandeweg de knopen. Dit betekent dat we met het hele team bekijken welke interventies en/of therapeutische methodes aangewezen zijn in het gezin. Op die manier proberen we aan gezinnen, eventueel aan hulpverleners, een goede diagnose van de situatie te geven en zoeken we naar een goede manier om met dit kind/ouders/pleger verder te werken. Het team van hulpverleners van het VKA vormen zich regelmatig bij rond de problematiek van kindermishandeling en hebben een medisch beroepsgeheim. Elke financiële steun is welkom en wordt ingezet om onze hulpverlening aan kinderen en hun gezin te verbeteren. Onze oprechte dank bij voorbaat!

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

€ 1 951 089

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 31

AANTAL VRIJWILLIGERS: Geen vrijwilligers

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Kinderen als getuige van partnergeweld

  2 hulpverleners uit het team zijn gedeeltelijk vrijgesteld van hulpverleningstaken om zich hierop toe te leggen

  MEER

 • Ontwikkelen van een overkoepelende website

  Er wordt een budget gezocht om met een professionele website ontwikkelaar aan een meer kindvriendelijke website te werken

  MEER

 • Family Justice Center en CO3

  Samenwerking tussen parket en hulpverlening om hulp aan gezinnen op te zetten, op te volgen en de veiligheid van de kinderen te evalueren.

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy