Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Centrum ter Preventie van Zelfdoding Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: CENTRUM TER PREVENTIE VAN ZELFDODING

Adres
Paviljoenstraat 3
1030 - Schaarbeek

Oprichtingsjaar
1979

Gezondheid (geestelijke)


Telefoon (algemeen nummer)
+32-2-649 62 05

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) werkt aan het voorkomen van zelfdoding en de vermaatschappelijking* van die preventie. We willen suïcidaliteit bespreekbaar maken en mensen helpen bij het omgaan met en verminderen van suïcidaliteit en het overbruggen van een suïcidale crisis. Het CPZ wil…

MISSIE

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) werkt aan het voorkomen van zelfdoding en de vermaatschappelijking* van die preventie. We willen suïcidaliteit bespreekbaar maken en mensen helpen bij het omgaan met en verminderen van suïcidaliteit en het overbruggen van een suïcidale crisis. Het CPZ wil er zijn voor (potentieel) suïcidale personen en hun omgeving. Niet in de plaats van het professionele aanbod, wel met een daaraan complementair aanbod. Concreet willen we: – Methodieken ontwikkelen en uitvoeren in het kader van laagdrempelige telezorg – Vormingsmodules ontwikkelen en implementeren – Expertise verzamelen en delen met de samenleving In de combinatie van deze elementen ligt de sterkte van onze werking.

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

€ 915 865

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 10 tot 19

AANTAL VRIJWILLIGERS: 101 tot 500

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
  • Studenten voor de Zelfmoordlijn

    Het CPZ wil een samenwerking opzetten met hogescholen en universiteiten om professionelen in opleiding de nodige vaardigheden om in gesprek te gaan met mensen die aan zelfdoding denken aan te leren. Daarnaast willen we hen ook een stage laten lopen aan de Zelfmoordlijn.

    MEER

  • Zelfmoordlijn-forum

    Pilootproject waarbij de meerwaarde van een online forum voor mensen die aan zelfdoding denken wordt onderzocht: helpen deze mensen elkaar, biedt een forum een preventieve meerwaarde, kunnen we zo meer mensen helpen?

    MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy