Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

V.O.S. Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: VERENIGDE ONTMOETINGS- EN STUDIECENTRA

Adres
Molièrelaan 327
1180 - Ukkel

Oprichtingsjaar
1977

Migratie/integratie - Onderwijs/Talentontwikkeling


Telefoon (algemeen nummer)
+3223469435

Stuur ons een e-mail!

MISSIE
Verenigde Ontmoetings- en Studiecentra vzw realiseert christelijk geïnspireerd sociaal-cultureel werk met als doel de motivatie voor studie en voor alledaagse sociale, familiale et maatschappelijke activiteiten te bevorderen. Daartoe beheert de vereniging ontmoetings- en studiecentra, werkt ze projecten en initiatieven uit, verleent ze permanente vorming aan…

MISSIE

Verenigde Ontmoetings- en Studiecentra vzw realiseert christelijk geïnspireerd sociaal-cultureel werk met als doel de motivatie voor studie en voor alledaagse sociale, familiale et maatschappelijke activiteiten te bevorderen. Daartoe beheert de vereniging ontmoetings- en studiecentra, werkt ze projecten en initiatieven uit, verleent ze permanente vorming aan monitoren en stelt ze documentatiemateriaal ter beschikking. Enkele waarden die de verschillende activiteiten onderbouwen: eerbied voor de waardigheid van de medemens, motivatie voor studie en werk, dienstbaarheid, ethisch besef, initiatief, aanmoediging tot vrijwilligerswerk en belangeloze inzet, vrijheid en verantwoordelijkheid. Christelijke vormingsactiviteiten worden toevertrouwd aan de prelatuur van het Opus Dei. De activiteiten richten zich tot jongeren, volwassenen en ouderen, zonder onderscheid van rang of stand, filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging, ras of nationaliteit.

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

300.000€- 500.000€

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 4

AANTAL VRIJWILLIGERS: 21 tot 50

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Steun aan gemarginaliseerde gezinnen

  Cultureel centrum Oosterweel (Antwerpen) organiseert buitenschoolse activiteiten voor jongeren met migratie-achtergrond en workshops over opvoeding. Cultureel Centrum Middelheim zorgt voor de persoonlijke ‘op maat’ begeleiding van buitenlandse studenten en jonge beroepsmensen. Vanuit Arenberg en Steenberg (Leuven) helpen studenten bij het omkaderen van vrijetijdsactiviteiten van Buurtwerk…

  MEER

 • Studiegroepen bio-ethiek

  In het kader van Think Tank "Durf nadenken" nodigt Studentenhuis Arenberg geregeld sprekers uit over hete hangijzers, onder andere m.b.t. bio-ethiek. Studentenhuis Steenberg organiseerde van 2016 tot 2019 studiegroepen bio-ethiek met de medewerking van professoren geneeskunde en moraaltheologie. Cultureel Centrum Oosterweel promoot een studiegroep bio-ethiek…

  MEER

 • LeuveNet

  LeuveNet is een intergenerationele talentenbank om leerduo's te vormen met oude mensen met dezelfde interesses. Dit project werd opgericht in oktober 2018 door een groep studenten van Studentenhuis Steenberg en bekroond op het internationale studentencongres UNIV 2019 te Rome. Steenberg stimuleert studenten om oog te…

  MEER

 • Animatie zomerstage met vluchtelingenkinderen

  Tijdens de laatste week van juli geeft een groep studenten spelenderwijs les Frans, wetenschappen en wiskunde aan vluchtelingenkinderen van Fedasil Geldenaken. Op het programma staan eveneens workshops geleid door professionelen, getuigenissen over vrijwilligerswerk en armoede door andere jongeren en interculturele uitwisseling met andere deelnemers. Meer…

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy