Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

OKRA Limburg Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: OKRA LIMBURG

Adres
Koningin Astridlaan 33
3500 - Hasselt

Oprichtingsjaar
1976

Cultuur/patrimonium - Ouderen


Telefoon (algemeen nummer)
011265934

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
De vereniging heeft tot doel de levensproblematiek van de gepensioneerden in al zijn aspecten op materieel, sociaal-cultureel, zedelijk en godsdienstige gebied te behartigen; om hen door passende formules van ontwikkeling, vorming en actie kansen te bieden tot dieper inzicht in hun persoonlijke en gemeenschappelijke problemen…

MISSIE

De vereniging heeft tot doel de levensproblematiek van de gepensioneerden in al zijn aspecten op materieel, sociaal-cultureel, zedelijk en godsdienstige gebied te behartigen; om hen door passende formules van ontwikkeling, vorming en actie kansen te bieden tot dieper inzicht in hun persoonlijke en gemeenschappelijke problemen en tot het benutten van hun mogelijkheden om: • hun menselijke ontwikkeling te bevorderen en hun levensinhoud te verrijken; • hun aanpassing aan de evoluerende levenssituatie te vergemakkelijken en zo nodig verbetering te brengen in hun persoonlijke houding en in de sociale werkelijkheid. De vereniging beroept zich op de Christelijke levensopvatting als voortdurende motivering en inspiratiebron; • Hun lichamelijk welbehagen te bevorderen door ondermeer sport aan te bieden

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

100.000€ - 200.000€

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 10 tot 19

AANTAL VRIJWILLIGERS: Meer dan 1000

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy