Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Zonnestraal vzw Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: ZONNESTRAAL

voorziening voor personen met een beperking

Adres
Kroonstraat 44
1750 - Lennik

Oprichtingsjaar
1976

Personen met een handicap


Telefoon (algemeen nummer)
02/531.01.01

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Wij, Zonnestraal vzw en zijn medewerkers, willen volwassen personen met een beperking ondersteunen. De franciscaanse mensvisie is de oorsprong van onze inzet. We vinden onze inspiratie in waarden als echtheid, acceptatie en empathie. De ondersteuning is cliëntgericht en op maat van zijn mogelijkheden en behoeften.…

MISSIE

Wij, Zonnestraal vzw en zijn medewerkers, willen volwassen personen met een beperking ondersteunen. De franciscaanse mensvisie is de oorsprong van onze inzet. We vinden onze inspiratie in waarden als echtheid, acceptatie en empathie. De ondersteuning is cliëntgericht en op maat van zijn mogelijkheden en behoeften. We streven ernaar dat iedere persoon met een beperking zichzelf maximaal kan ontplooien. Elke persoon dient de ruimte en de kansen te krijgen om zijn persoonlijke doelen te bereiken. We geven dit vorm via een gedifferentieerd aanbod in woon- en werkvormen, waarbij de persoon en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger inspraak heeft. Vertrekkend van de persoonlijke zorgvragen en de eigen wensen zetten we deskundig personeel en middelen in. Een dynamisch personeelsbeleid ondersteunt ons streven naar een continue kwaliteitsverbetering. Sociale netwerken rond de persoon met een beperking krijgen aandacht en groeikansen. In het gedragen zoeken naar antwoorden op ondersteuningsvragen streven we naar een intensieve samenwerking met alle betrokkenen.

MEER

FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

€ 14 211 768

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 228

AANTAL VRIJWILLIGERS: Minder dan 20

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy