Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Koning Boudewijnstichting Stichting openbaar nut

Officiële naam: KONING BOUDEWIJNSTICHTING - FONDATION ROI BAUDOUIN

Samen werken aan een betere samenleving

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Oprichtingsjaar
1975

Diensten aan verenigingen


Telefoon (algemeen nummer)
025111840

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
De Koning Boudewijnstichting wil bijdragen aan een betere samenleving in België, in Europa en elders in de wereld. De Stichting is een actor van verandering en innovatie ten dienste van het algemeen belang en van de sociale cohesie. Wij willen een zo groot mogelijke impact…

MISSIE

De Koning Boudewijnstichting wil bijdragen aan een betere samenleving in België, in Europa en elders in de wereld. De Stichting is een actor van verandering en innovatie ten dienste van het algemeen belang en van de sociale cohesie. Wij willen een zo groot mogelijke impact door de capaciteit van de organisaties en de individuen die bijdragen aan een betere samenleving te versterken. Wij stimuleren een doeltreffende filantropie van particulieren en bedrijven in België, in Europa en in de wereld. Onze programma’s zijn duurzaam en beslaan zeer verschillende domeinen: sociale rechtvaardigheid en armoede gezondheid erfgoed en cultuur maatschappelijk engagement internationaal opleiding en ontwikkeling van talenten Europa klimaat, leefmilieu en biodiversiteit. De Koning Boudewijnstichting werd opgericht in 1975, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

€ 240 553 847

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 50 tot 99

AANTAL VRIJWILLIGERS: Meer dan 1000

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Europa

  Natuurlijke hulpbronnen beschermen om de klimaatverandering te bestrijden en meewerken aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke behoeften.

  MEER

 • Opleiding en ontwikkeling van talenten

  Initiatieven ondersteunen die de meest kwetsbaren helpen. Impulsen geven aan nieuwe benaderingen om het armoederisico te verkleinen en de sociale cohesie te versterken.

  MEER

 • Internationaal

  Investeren in gezondheid, kwaliteitsvolle zorg, wetenschappelijk onderzoek en verantwoord gebruik van gegevens.

  MEER

 • Erfgoed en cultuur

  Betekenisvolle elementen van het Belgische erfgoed duurzaam behouden en overdragen. Vernieuwende projecten voor natuurlijk, architecturaal, roerend en cultureel erfgoed met een lokale of een internationale dimensie faciliteren.

  MEER

 • Gezondheid

  De internationale filantropie faciliteren en actoren van verandering in landen in het Globale Zuiden versterken.

  MEER

 • Sociale rechtvaardigheid en armoede

  Bijdragen aan een inclusief en goed functionerend onderwijs, en elk talent de kans geven om zijn of haar potentieel te verwezenlijken.

  MEER

 • Klimaat, milieu en biodiversiteit

  Reflectie en debat over de grote Europese uitdagingen stimuleren.

  MEER

 • Maatschappelijk engagement

  Maatschappelijk engagement bestuderen en in kaart brengen. De impact van engagement en van initiatieven van burgers, verenigingen en stichtingen versterken.

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy