Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Koning Boudewijnstichting Stichting openbaar nut

Officiële naam: KONING BOUDEWIJNSTICHTING - FONDATION ROI BAUDOUIN

Samen werken aan een betere samenleving

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Oprichtingsjaar
1975

Diensten aan verenigingen


Telefoon (algemeen nummer)
025111840

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving in België, in Europa en in de wereld. De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie.…

MISSIE

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving in België, in Europa en in de wereld. De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen. Integriteit en transparantie, bevorderen van solidariteit, respect voor diversiteit, pluralisme en onafhankelijkheid zijn haar belangrijkste waarden. Onze visie voor de toekomst: in België onze activiteiten op alle niveaus verankeren, in Europa KBF verder op de kaart zetten en internationaal een belangrijke speler worden in grensoverschrijdende filantropie – mede dankzij onze KBF Family: KBFUS en KBF Canada. We ontplooien activiteiten rond deze programma’s in dienst van het algemeen belang: • sociale rechtvaardigheid & armoede • gezondheid • erfgoed en cultuur • maatschappelijk engagement • Afrika, Latijns-Amerika, Azië • onderwijs en ontwikkeling van talenten • Europa • Klimaat, milieu en biodiversiteit. De Koning Boudewijnstichting werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.

MEER

FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

€ 240 553 847

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 50 tot 99

AANTAL VRIJWILLIGERS: Meer dan 1000

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Specifieke initiatieven

  Projecten toegespitst op de Duitstalige Gemeenschap in samenwerking met diverse actoren van de burgersamenleving.

  MEER

 • Ontwikkeling van talenten

  Onderwijs en vorming Innovatievermogen van scholen versterken. Debat over de toekomst van het onderwijs. Getalenteerde kansarme leerlingen ondersteunen. Individuen, actoren van verandering Steun aan wie zich inzet voor het algemeen belang. Prins Albertfonds Jonge Belgische professionals doen werkervaring op in het buitenland.

  MEER

 • Maatschappelijk engagement

  Leefmilieu – maatschappelijke problemen waarbij dieren zijn betrokken Maatschappelijke rol van (huis)dieren. Verwaarlozing aanpakken. Lokaal engagement Engagement van burgers stimuleren. Betere leefkwaliteit en sociale dynamiek in buurten en wijken. Observatorium van verenigingen en stichtingen Gegevens verzamelen en analyseren. Nieuwe uitdagingen opsporen. Bijdragen tot meer transparantie…

  MEER

 • Gezondheid

  Geestelijke gezondheid Beeldvorming bijsturen over mensen met psychische problemen, en focussen op hun capaciteiten. Integratie van jongeren met psychische aandoeningen. Gezondheidspromotie en preventie Meer investeren in gezondheidspromotie en preventie, vooral bij jonge kinderen en ouderen. Levenskwaliteit van patiënten Kwaliteit van zorg helpen verbeteren. Filantropische steun…

  MEER

 • Filantropie

  Promotie van filantropie Filantropie promoten in België en in Europa. Aandacht voor filantropieprojecten. Beheer van het Centrum voor Filantropie Centrum voor Filantropie duurzaam laten groeien

  MEER

 • Europese integratie

  Europese integratie Grensoverschrijdende dialoog om politieke tegenstellingen te verkleinen. Balkan Democratie in de Balkan versterken en Europese integratie bevorderen. Europees migratiebeleid Rechten en kansen van migranten beschermen door rechtvaardig migratiebeleid. Europese filantropische infrastructuur Samenwerking tussen stichtingen in Europa bevorderen via filantropische infrastructuur. Opportuniteitsfonds Steun aan…

  MEER

 • Erfgoed

  Bouwkundig erfgoed Collectie bouwkundig erfgoed zichtbaarder maken. Erfgoedfondsen stimuleren tot samenwerking. Erfgoedfonds Belangrijk erfgoed verwerven, naar België terugbrengen, beschermen, valoriseren en publiek toegankelijk maken. Geschiedenis en archeologie Interesse voor de collectie geschiedenis en archeologie levendig houden. Muziek en podiumkunsten Focussen op de verzameling muziek en…

  MEER

 • Democratie

  BELvue: educatieve activiteiten Vormingsprogramma’s en pedagogisch materiaal ontwikkelen. Partnerschappen met de Gemeenschappen. BELvue: permanent parcours over de geschiedenis van België Interactief en vernieuwend animatiecentrum over de geschiedenis van ons land en zijn democratie. BELvue: tijdelijke tentoonstellingen over thema’s in verband met België/Europa en met de…

  MEER

 • Armoede en sociale rechtvaardigheid

  Armoede Steun aan initiatieven die kwetsbare mensen helpen. Nieuwe manieren van armoedebestrijding identificeren. Leven met een handicap Levenskwaliteit van mensen met een handicap en hun naasten duurzaam verbeteren. Huisvesting en armoede Kansarmen toegang geven tot een fatsoenlijke woning. Jonge kinderen, jongeren en armoede Initiatieven die…

  MEER

 • Afrika en ontwikkelingslanden

  Afrika Steun voor (lokale) ontwikkeling in Afrika. Koning Boudewijnstichting als referentiepunt voor filantropie in Afrika. Centraal-Afrika (Congo en Burundi) Projecten op lange termijn ondersteunen in Congo en Burundi. Positieve lokale voorbeelden bekendheid geven. Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika Focus op uitmuntende initiatieven van lokale…

  MEER

 • Duurzame ontwikkeling

  Bescherming van het leefmilieu Circulaire economie

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy