Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Dagcentrum Sint - Niklaas vzw Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: DAGCENTRUM SINT-NIKLAAS

Adres
Onze-Lieve-Vrouwplein 31
9100 - Sint-Niklaas

Oprichtingsjaar
1975

Personen met een handicap


Telefoon (algemeen nummer)
03 776 03 86

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Dagcentrum Sint-Niklaas vzw biedt voltijdse en deeltijdse dagbesteding aan 120 volwassen personen met een handicap uit de regio Waasland. Het dagcentrum is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in februari 1974, vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het biedt begeleiding aan volwassen…

MISSIE

Dagcentrum Sint-Niklaas vzw biedt voltijdse en deeltijdse dagbesteding aan 120 volwassen personen met een handicap uit de regio Waasland. Het dagcentrum is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in februari 1974, vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het biedt begeleiding aan volwassen personen met een handicap, die niet tewerkgesteld kunnen worden in een beschutte werkplaats. Iedere persoon met een verstandelijke handicap heeft dezelfde rechten als elke andere persoon. Naast dit uitgangspunt stellen wij ook dat de persoon met een verstandelijke handicap uniek is en ontwikkelingskansen heeft en moet krijgen. De belangrijkste doelstelling van onze werking is het bevorderen van emancipatie. Dit houdt in dat we elke persoon zoveel mogelijk de kans willen geven om zichzelf te realiseren, om overeenkomstig zijn of haar mogelijkheden zelf vorm en inhoud te geven aan zijn of haar leven, om zelf keuzes te leren maken en de verantwoordelijkheid daarover op te nemen. We trekken dan ook voluit de kaart van zorg op maat. Dit houdt in dat we iedere cliënt zoveel als mogelijk individueel benaderen en een gepast antwoord geven op zijn vraagstelling. Met vraagstelling bedoelen we de interesses en wensen van de cliënt, maar ook de noden en behoeften die voortkomen uit zijn mogelijkheden en beperkingen. Onze werking bestaat uit zes groepen van 10 tot 15 personen die werken rond een bepaald thema zoals koken, plastisch werk, houtbewerking, tuin en handwerk. Daarnaast hebben we twee leefgroepen voor mensen die vooral behoefte hebben aan sfeer, sensopatisch werken (o.a. snoezelen), een gevarieerd activiteitenaanbod,…. of voor mensen die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving en een vaste structuur. Aanvullend op deze acht groepen werken we een variabel aanbod uit dat bestaat uit sport, beweging, muziek en vorming. De producten die gemaakt worden in de basisgroepen worden via Toko (ons kraampje) om de veertien dagen verkocht op de markt te Sint-Niklaas. Naast de dagcentrum-activiteiten bieden wij ook Begeleid Werken aan. Dit is een vorm van vrijwilligerswerk, waarbij de persoon met een beperking wordt ingeschakeld in het gewone arbeidscircuit. Voorbeelden: flessen sorteren in een supermarkt, helpen in een kinderdagverblijf, op een boerderij of in een dierenasiel helpen, administratieve taken op een school of reisbureau, ... Op deze manier proberen we ieder persoon een individueel programma en dagbesteding te bieden dat aansluit bij de vraagstelling van de persoon, die hem/haar voldoening geeft en bijdraagt tot het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling.

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

€ 3 139 958

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 49

AANTAL VRIJWILLIGERS: Minder dan 20

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Terras aanleggen aan ontmoetingsruimte

  Om cliënten gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten op vrije momenten, hebben we op beide locaties een ontmoetingsplek gecreëerd. Bij mooi weer zit men graag buiten. Op een van onze locaties ontbreekt momenteel deze mogelijkheid. We willen graag een plek voorzien van betonklinkers, zodat hier…

  MEER

 • Opfrissing van de kinderboerderij

  Ongeveer 20 jaar geleden is onze kinderboerderij aangelegd, via een project van een serviceclub. Ondertussen heeft de tand des tijds toegeslagen en zijn de omheiningen en poortjes aan vernieuwing toe. De dierenverblijven hebben een opfrisbeurt nodig (nieuwe beschermlaag) en enkele hagen moeten vervangen worden.

  MEER

 • Op- en afstap plaats van de bussen verharden

  Dagelijks maken ongeveer 90 personen gebruik van onze ophaaldienst. We hebben het geluk gehad om een aanpalend perceel aan te kopen. Helaas is dit braakliggend en niet verhard. Bij vochtige weersomstandigheden ligt het er slijkerig bij, waardoor de verplaatsingen aandacht vragen (rolstoelen, rollators, ...) We…

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy