Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Buurtwerk 't Lampeke Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: BUURTWERK 'T LAMPEKE

De Lamp brandt voor iedereen. Alle mensen, ongeacht hun afkomst of achtergrond, hebben rec…

Adres
Riddersstraat 147
3000 - Leuven

Oprichtingsjaar
1970

Armoedebestrijding - Andere


Telefoon (algemeen nummer)
016238019

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Buurtwerk ’t Lampeke werkt samen met een diverse groep mensen aan een warme en solidaire samenleving zonder armoede en sociale uitsluiting. Iedereen is welkom en we zetten elkaar in onze kracht. ’t Lampeke brengt een verhaal over de kracht van mensen en geeft de wereld…

MISSIE

Buurtwerk ’t Lampeke werkt samen met een diverse groep mensen aan een warme en solidaire samenleving zonder armoede en sociale uitsluiting. Iedereen is welkom en we zetten elkaar in onze kracht. ’t Lampeke brengt een verhaal over de kracht van mensen en geeft de wereld een voorbeeld van hoe we warm en solidair samen kunnen leven. We werken hiervoor op vier terreinen: - Ontmoeting en samen leven? - Maatschappelijke beïnvloeding en sensibilisering - Inhoudelijke projecten - Nieuwe initiatieven (mee) ontwikkelen. Dit aanbod gebeurt vanuit de verschillende deelwerkingen: - de Wurpskes: dagopvang voor baby’s en peuters met hun ouders. - kinderwerking Fabota: kinderwerking voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar en hun ouders. - jongerenwerking den Tube: jongerenwerking voor 12 tot 24-jarigen. - buurthuis ’t Lampeke: ontmoetingsplaats en buurtrestaurant voor volwassenen en gezinnen. - Prego: preventieve gezinsondersteuning voor gezinnen (met jonge kinderen) Onze waarden: OPEN Onze werking is er voor iedereen. We nemen bewust de tijd om iedereen warm welkom te heten. In de buurt zijn we een veilige plek waar mensen zich aanvaard voelen. RESPECT We erkennen elkaars menszijn, ook als we grondig van mening verschillen. Respect is de basis voor al onze acties. We trekken grenzen als de fundamentele menselijke waarden in gedrang komen. PASSIE We laten ons raken en engageren ons met gedrevenheid en overtuiging. We zoeken naar het vuur in iedereen en wakkeren het aan. AUTHENTIEK We blijven trouw aan onszelf en onze waarden. Iedereen mag zichzelf zijn. We leren elkaar echt kennen in wie we zijn. Alleen dan betekenen we iets voor elkaar. VERNIEUWEND We maken van het gewone en dagdagelijkse iets bijzonder. We spelen in op kansen en proberen samen nieuwe dingen uit. We leren uit onze experimenten en zo gaan we vooruit. GELIJKWAARDIG We gaan met elkaar om op basis van evenwaardigheid. We inspireren elkaar. Iedereen krijgt de kans om bij te dragen vanuit haar/zijn eigenheid en talenten. REFLECTIE We denken kritisch na over de samenleving. Dit is onze motor voor actie. We evalueren onze werking en sturen waar nodig bij.

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

€ 1 628 490

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 27

AANTAL VRIJWILLIGERS: 101 tot 500

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy