Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

S-PLUS VZW Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: S-PLUS

voor plussers met pit

Adres
Sint-Jansstraat 32
1000 - Brussel

Oprichtingsjaar
1961

Ouderen


Telefoon (algemeen nummer)
02/515.02.06

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
S-Plus streeft naar de verbetering van de gezondheid en welzijn van plussers en hun volwaardige participatie aan het maatschappelijk en politiek leven. De focus ligt op je goed voelen, ongeacht je leeftijd. Voor ons is niemand te jong om aandacht te besteden aan gezondheid en…

MISSIE

S-Plus streeft naar de verbetering van de gezondheid en welzijn van plussers en hun volwaardige participatie aan het maatschappelijk en politiek leven. De focus ligt op je goed voelen, ongeacht je leeftijd. Voor ons is niemand te jong om aandacht te besteden aan gezondheid en je wel in je vel te voelen. Voor ons is niemand te oud om nog bij te leren of mee te tellen. Bij ons gaat het niet om je leeftijd, maar om wie je bent. Ben je 50 plus of al ruim 80 plus? Het gezicht van S-Plus is niet de werkende vijftiger, de zorgende opa of de bejaarde dame. Het zijn ze allemaal. Iedereen die zich kan vinden in ons aanbod van activiteiten, thema’s en acties is welkom. S-Plus is er voor alle plussers met pit. “S-Plus is een pluralistische seniorenvereniging. We zorgen voor een fijne tijd samen met ruimte om levenslang te leren. We staan op de barricades voor onze gezondheid(szorg) en welzijn. Zo timmeren we aan een gezonde samenleving waarin we ons wel in ons vel voelen. Ook voor toekomstige generaties. Bij ons telt iedereen mee omdat we samen meer kunnen en elkaar nodig hebben. We laten niemand aan de kant staan en laten geen talent onbenut.” Samen met het beleidsplanningsteam en in de gesprekken met onze lokale groepen en vrijwilligers, hebben we nagedacht over het waarom van S-Plus. Waarom moeten wij er zijn? Van daaruit hebben we onze nieuwe missie en visie herschreven. Deze hebben een brede participatie als kernwaarde. Uit de gesprekken met onze basis bleek ook dat het woordje socialistisch dat in de baseline van onze samenwerkende partner, de socialistische mutualiteiten staat, een drempel was voor mensen om deel te nemen aan onze activiteiten. Met de steun van al onze bestuurders zullen we ons profileren als pluralistische organisatie. We hebben onze werking ook afgebakend en keuzes gemaakt. Uit de SWOART kwam het werken rond gezondheid en welzijn als een belangrijke kans voor onze organisatie naar voor. We werkten al rond gezondheid, maar zullen vanaf nu nog meer op deze thema’s focussen.

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

€ 3 471 033

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 39

AANTAL VRIJWILLIGERS: 501 tot 1000

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
  • www.s-plusvzw.be

    MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy