Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Mivas vzw Afdeling Goed Gevoel Vereniging zonder winstgevend doel

Adres
Plaslaar 41
2500 - Lier

Oprichtingsjaar
1966

Armoedebestrijding


Telefoon (algemeen nummer)
03/4800344

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Mee de spil vormen van de armoedebestrijding in Lier en directe omgeving om te komen tot een menswaardige samenleving waarin iedereen meetelt: die ambitie tracht Goed Gevoel elke dag opnieuw met veel overtuiging waar te maken. We doen dit door mensen te ondersteunen in hun…

MISSIE

Mee de spil vormen van de armoedebestrijding in Lier en directe omgeving om te komen tot een menswaardige samenleving waarin iedereen meetelt: die ambitie tracht Goed Gevoel elke dag opnieuw met veel overtuiging waar te maken. We doen dit door mensen te ondersteunen in hun voedselvoorziening. Enerzijds baten we een sociaal restaurant uit waar iedereen welkom is maar waar verschillende tarieven worden gehanteerd. Anderzijds organiseren we een sociale kruidenier waar mensen die doorverwezen worden door het OCMW kunnen winkelen. We proberen ook een ontmoetingsruimte te zijn waar mensen contacten opbouwen, hun netwerk verbreden en kansen tot ontplooiing vinden. We verspreiden, samen met partnerorganisaties (straathoekwerk Lier, Ons Gedacht, Jeugdwelzijnswerk, Huis van het Kind,…) signalen over de structurele oorzaken van armoede. Als organisatie zetten we ook maximaal in op het tegengaan van voedselverspilling. We doen dit enerzijds door zo weinig mogelijk eigen afval te creëren. Anderzijds halen we veel voedseloverschotten op bij verschillende partners, deze worden aangeboden in de sociale kruidenier of verwerkt in de keuken van het sociaal restaurant. De meeste van onze medewerkers zijn vrijwilligers. Verder zijn er ook heel wat mensen die via allerlei trajecten bij ons ervaring opdoen om opnieuw een job te kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt (bv.: art. 60 via OCMW, arbeidszorg, werkervaringsstages via GTB,…). Verder zijn er vijf vaste werknemers in dienst, een coördinator, twee werkleiders, een keukenmedewerker en een chauffeur.

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

€ 19 945 938

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 615

AANTAL VRIJWILLIGERS: 21 tot 50

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy