Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

NEKTARI vzw Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: NEKTARI

NEKTARI, uw zorgpartner

Adres
Pullaar 159, industrielot 519
2870 - Puurs

Oprichtingsjaar
1969

Personen met een handicap - Sociale economie


Telefoon (algemeen nummer)
03 860 04 50 flegado - 03890 63 80 flexpack-03 889 63 36 t' Onzent

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Met NEKTARI vzw zetten we in op de talenten van mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt door een inclusief beleid te voeren dat de klemtoon legt op ontplooiing, individuele vaardigheden en persoonlijke autonomie. We realiseren dit door vraag gestuurd te werken…

MISSIE

Met NEKTARI vzw zetten we in op de talenten van mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt door een inclusief beleid te voeren dat de klemtoon legt op ontplooiing, individuele vaardigheden en persoonlijke autonomie. We realiseren dit door vraag gestuurd te werken op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze met continue aandacht voor samenwerking en innovatief, sociaal ondernemerschap en dit in de brede regio.

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

€ 20 822 767

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 450

AANTAL VRIJWILLIGERS: 21 tot 50

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Zorgonderneming

  Met behulp van een behoefteonderzoek bij (potentiële) klanten, gaan we gericht op zoek naar nieuwe klanten(segmenten). De diversificatie van onze diensten en het aanboren van nieuwe klantensegmenten maakt ons tot een meer slagkrachtige en sterke organisatie.

  MEER

 • Netwerkorganisatie

  Onze organisatie zet in op de ondersteuning van een breed gamma aan zorg- en tewerkstellingsvragen. We zetten in op samenwerkingsverbanden binnen en buiten de sector. Door in te zetten op de unieke sterkte van elke partner, bundelen we onze krachten en komen we zo maximaal…

  MEER

 • Nichemarkt

  Deze evolutie betekent meer ‘bedrijfsexpertise’ binnen brengen in de social profit om performant en kwalitatief te kunnen werken met de schaarse middelen. Om dit te realiseren bouwen we aan een performant financieringsbeleid, zetten we in op innovatieve arbeidsorganisatie én werken we organisatieoverschrijdend.

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy