Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Universiteit Gent Openbare instelling

Officiële naam: UNIVERSITEIT GENT

Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 - Gent

Oprichtingsjaar
1991

Onderwijs/Talentontwikkeling - Wetenschappelijk onderzoek


Telefoon (algemeen nummer)
+3292648270

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Universiteit Gent bekleedt een eigen positie in het Vlaamse universitaire landschap. Dat unieke profiel wordt samengevat in de opdrachtverklaring van de universiteit, die een toetssteen vormt voor haar dagelijkse beleid. Ze is de basis voor de strategische beleidsplannen en veranderingsprocessen op alle niveaus. Universiteit Gent...…

MISSIE

Universiteit Gent bekleedt een eigen positie in het Vlaamse universitaire landschap. Dat unieke profiel wordt samengevat in de opdrachtverklaring van de universiteit, die een toetssteen vormt voor haar dagelijkse beleid. Ze is de basis voor de strategische beleidsplannen en veranderingsprocessen op alle niveaus. Universiteit Gent... - Profileert zich als maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit die open staat voor alle studenten ongeacht hun levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond - Profileert zich in een breed internationaal perspectief en beklemtoont daarbij haar eigenheid inzake taal en cultuur - Wil haar studenten kritisch vormen in een creatieve ontwikkelingsgerichte leer- en onderzoeksomgeving - Biedt een breed spectrum aan kwalitatief hoogstaande, door onderzoek ondersteunde opleidingen die ze permanent wil afstemmen op de nieuwste wetenschappelijke evoluties - Wil op een selectieve wijze de voortgezette academische opleidingen en de postacademische en permanente vorming uitbouwen - Wil haar onderwijs en onderzoek in een brede maatschappelijke context plaatsen en daarover voortdurend in dialoog treden met haar omgeving - Wil in alle faculteiten fundamenteel en ongebonden wetenschappelijk onderzoek stimuleren en verder uitbouwen en hierin op wereldvlak een vooraanstaande rol vervullen - Wil een ondernemende universiteit zijn met aandacht voor de sociale en economische toepassing van haar onderzoeksresultaten - Hecht bijzonder belang aan de sociale voorzieningen voor studenten - Bouwt voor haar personeel aan een stimulerende omgeving met optimale ontplooiingsmogelijkheden - Hecht bijzonder belang aan de participatie van studenten, personeel en maatschappelijke vertegenwoordigers in het beleid - Wenst een sterke interactie met haar alumni - Kiest voor een gedecentraliseerd dynamisch organisatiemodel.

MEER

FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

> 7.000.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: > 1000

AANTAL VRIJWILLIGERS: Meer dan 1000

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Onderwijs

  De UGent biedt zo'n 80 bacheloropleidingen en 140 masteropleidingen aan.

  MEER

 • Onderzoek

  Onderzoek is de motor van de Universiteit Gent. Grenzen worden afgetast. Onderzoekers doen ontdekkingen. Deze ontdekkingen hebben een impact in de brede samenleving. Het onderzoek geeft nieuwe impulsen aan het onderwijs en legt de basis voor een vooruitstrevende kennismaatschappij. In tweehonderd jaar heeft de UGent…

  MEER

 • Maatschappelijke dienstverlening

  Onderwijs en onderzoek in een brede maatschappelijke context plaatsen en daarover voortdurend in dialoog treden met haar omgeving, alsook een ondernemende universiteit zijn met aandacht voor de sociale en economische toepassing van haar onderzoeksresultaten

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy