Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Nieuw op GoedeDoelen.be: vzw Aardeco

Om de verbinding  tussen aarde & mens te stimuleren organiseert de vereniging ecologische, kunstzinnige en culturele activiteiten die de kruisbestuiving tussen natuur en cultuur mogelijk maken.

www.goededoelen.be - 21 februari

MEER

Goede Doelen:

Vzw Aardeco is een ongebonden, pluralistische vereniging die zich actief inzet om een evenwichtig verband te scheppen tussen een ecologisch-biologische leefomgeving enerzijds en kunstzinnige, sociaal-culturele en educatieve projecten anderzijds. Hun activiteiten op bioboerderijen en/of op het platteland hebben een heilzaam effect voor kinderen en bieden een unieke meerwaarde voor kwetsbare groepen. 

Projectoproep Brussel: Internationale Solidariteit 

U bent een vereniging, ngo of Brusselse actor? U hebt ideeën of wilt een ontwikkelingsproject opstarten in het buitenland? U wilt burgers sensibiliseren of informeren over mondiale uitdagingen of de onderlinge afhankelijkheid tussen Noord en Zuid. 

www.brussel.be - 20 februari

MEER

Goede Doelen:

Net als de voorbije jaren ondersteunt de Stad Brussel ook in 2019 initiatieven van lokale verenigingen in het kader van Internationale Solidariteit. Heb jij ideeën om een ontwikkelingsproject op te starten in het buitenland? Wil je burgers sensibiliseren of informeren over mondiale uitdagingen of de onderlinge onafhankelijkheid tussen en Noord en Zuid? Dan kan je nog tot 20 maart 2019 je dossier bij de Stad Brussel indienen. Financiële steun tot 5.000 €.

Maya Van Treeck werkt als vrijwilliger voor vzw Madam Fortuna

ik ben Maya en ben vrijwilliger bij Madam Fortuna.

nl.metrotime.be - 19 februari

MEER

Goede Doelen:

Maya is sterkhouder infrastructuur bij Madam Fortuna, een sociaal-artistieke werking in Borgerhout. Ze is verantwoordelijk voor het organiseren van vrijwilligersactiviteiten die te maken hebben met het ‘Madam Fortuna huis’. “Ik haal veel energie uit mijn vrijwilligerswerk. Ik vind het heel zinvol om mee te bouwen aan een kunstzinnige en menselijke gemeenschap.”

Hoe Aristoteles jouw storytelling naar een hoger niveau tilt

Als Aristoteles nu had geleefd, zou hij misschien wel een gladde reclamejongen zijn. De oud-Griekse filosoof schreef in de vierde eeuw voor Christus in zijn werk Retorica al over een effectieve storytelling-techniek, waarmee bij je lezers of toehoorders van iets overtuigt door ze onder te dompelen in een verhaal. 

www.schrijfvis.nl - 18 februari

MEER

Goede Doelen:

Om geïnteresseerden te laten evolueren naar donateurs, moet je hen onderdompelen in het verhaal van jouw goed doel. En mensen overtuigen via storytelling, daar was Grieks filosoof Aristoteles een expert in. Ook vandaag nog kan je zijn technieken toepassen om je doelgroep mee te nemen in jouw gedachtegang.  

Wat nadat je crowdfundingcampagne afgelopen is?

Bij een crowdfunding campagne is goede communicatie cruciaal. Dit houdt niet op als de einddatum van de campagne is bereikt of het streefbedrag is behaald; de opvolging is minstens net zo belangrijk. 

www.kentaa.nl - 15 februari

MEER

Goede Doelen:

Goede campagnecommunicatie stopt niet na de einddatum van de campagne of wanneer het streefbedrag behaald is. De opvolging is minstens even belangrijk. Door die goed aan te pakken, kan je je donateurs namelijk aan je organisatie binden. In dit artikel vind je 5 onderwerpen die zeker niet mogen ontbreken in de ‘bedanktmail’ na je campagne. 

Studiedag: competenties en talenten in het vrijwilligerswerk 28/02/2019

Ga je als organisatie aan de slag met talenten en competenties van vrijwilligers? Hier bewust mee bezig zijn, biedt heel wat troeven. 

www.vrijwilligersweek.be - 14 februari

MEER

Goede Doelen:

Vrijwilligers krijgen de kans om zich te ontwikkelen en voelen zich gewaardeerd. Hun zelfinzicht groeit en je krijgt een sterke vrijwilligersploeg om te werken aan je doelstellingen. Laat je inspireren op de studiedag van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk op 28 februari 2019 in het Vlaams Parlement. Deze kadert in de Week van de Vrijwilliger.

Projectoproep: gelijke kansen in Vlaanderen

Gelijke kansen zijn niet enkel een zaak van de overheid. Om het ideaal van gelijke kansen te realiseren in Vlaanderen is de inbreng nodig van velen. 

www.gelijkekansen.be - 13 februari

MEER

Goede Doelen:

Aan de hand van projectsubsidies moedigt Gelijke Kansen in Vlaanderen organisaties aan om het Vlaamse gelijkekansenbeleid mee vorm te geven. Zo wordt er ruimte gecreëerd voor creativiteit en frisse ideeën. Sluit jouw project aan bij de beleidsprioriteiten? Dan maak je kans op projectsubsidies. Je kan je dossier nog indienen tot 1 maart 2019.

Bijklussen in een vereniging: wat mag en wat mag niet?

Onder verenigingswerk verstaan we betaalde diensten voor socioculturele verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen. Bekijk de lijst van toegelaten activiteiten.

www.verenigingswerk.be - 11 februari

MEER

Goede Doelen:

Elke dag doen verschillende sportclubs en andere verenigingen beroep op helpende handen voor of achter de schermen. Meestal gebeurt dat tegen een onderling afgesproken vergoeding. Zolang deze klusjes aan een aantal voorwaarden voldoen, moeten er geen bijdragen of belastingen op betaald worden. Als organisatie ben je echter wél verplicht om aangifte te doen bij de onlinedienst Bijklussen.

Nieuw op Goededoelen.be : vzw See&Smile 

Er worden humanitaire missies georganiseerd in onderontwikkelde regio’s in derdewereldlanden: ...

www.goededoelen.be - 8 februari

MEER

Goede Doelen:

De humanitaire missies van vzw See & Smile gaan meer bepaald over medische consultaties, operatieve ingrepen en opleidingen voor de lokale gezondheidswerkers. Plastische chirurgen, oogartsen, anesthesisten, tandartsen, optiekers, verpleegkundigen en niet medisch geschoolde vrijwilligers trekken meerdere keren per jaar naar verschillende Afrikaanse en Aziatische landen. De meest voorkomende ingrepen zijn die bij cataract, een gespleten lip en verhemelte, en tandheelkundige ingrepen.

Basisopleiding fondsenwerving: methodes en technieken (27/06/2019)

Deze inspirerende workshop is bestemd voor verantwoordelijken ‘Communicatie en/of Fondsenwerving’ van kleine of middelgrote verenigingen, en voor junior fundraisers in grote verenigingen.

fundraisers.be - 7 februari

MEER

Goede Doelen:

Je overloopt de basisprincipes en de voornaamste methodes – direct mail, permanente opdrachten, 'major donors', legaten, fundraising events en mecenaat – aan de hand van ‘best practices’ en krijgt hulp om je huidige fondsenwervingstrategie te evalueren.
Cookie policy