Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Jelle Cup steunt drie goede doelen

Op 5 mei 2014 overleed Jeldert Depeyper, een talentvolle jonge voetballer, in een tragisch auto-ongeval in Halle. 

www.editiepajot.com - 14 september

MEER

Goede Doelen:

Op 5 mei 2014 overleed Jeldert Depeyper, een talentvolle jonge voetballer, in een tragisch auto-ongeval in Halle. Sindsdien organiseren zijn familieleden en vrienden jaarlijks een tornooi om hem te herinneren. Dit jaar leverde de ‘Jelle Cup 5-5’ een bedrag van 6.000 euro op, dat verdeeld werd onder drie lokale goede doelen. 'De Gummiekits' en 'Nidasjtere' mochten in naam van 'Kom op tegen Kanker' elk 2.500 euro ontvangen. Het Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw kreeg een cheque ter waarde van 1.000 euro.

Oproep Venture Philanthropy Fonds 

Consulting en financiële steun (maximum 80.000 euro verspreid over 3 jaar) om organisaties en bedrijven met sociaal oogmerk structureel te versterken en verder te helpen groeien.

www.kbs-frb.be - 13 september

MEER

Goede Doelen:

De bedoeling van het Venture Philanthropy Fonds bestaat erin organisaties die actief zijn binnen het domein van sociale inclusie in België te steunen door hun interne werking te helpen ontwikkelen en versterken. Financiële steun: tot 80.000 euro + externe begeleiding. Timing: dien je dossier in vóór 19 november 2018.

Coinsforlife zamelt munten in voor het goede doel

Frank Huybrechts (62) uit Huldenberg verzamelt al ruim vijftig jaar allerhande munten, maar sinds welgeteld één jaar zet hij die verzamelwoede in voor het goede doel. 

www.hln.be - 12 september

MEER

Goede Doelen:

Al ruim vijftig jaar verzamelt Frank Huybrechts uit Huldenberg allerlei munten. Sinds één jaar zet hij zijn verzamelwoede in voor het goede doel. In die tijd kreeg hij met zijn project Coinsforlife al honderden donaties bij elkaar, goed voor ruim 4.249 euro ten voordele van verschillende goede doelen die de schenkers zelf uitkozen. Frank stelt altijd vier goede doelen voorop waaruit ze kunnen kiezen: Artsen zonder Grenzen, het Kinderkankerfonds Leuven, Centrum Ganspoel en SOID. Die laatste organisatie ijvert voor een school voor weeskinderen en behoeftigen in Cambodja.

Lauren werkt als vrijwilliger bij vzw Hachiko

Hachiko is een vzw die assistentiehonden opleidt en ze gratis plaatst bij mensen met een motorische beperking.

nl.metrotime.be - 11 september

MEER

Goede Doelen:

Hachiko leidt assistentiehonden op en plaatst ze gratis bij mensen met een motorische beperking. Enerzijds krijgen deze mensen daardoor een stukje autonomie terug. Anderzijds bloeit een sociale wereld open voor iemand met een assistentiehond. Als communicatiemedewerker begeleidt Lauren De Maertelaere alle on- en offline communicatieacties van de organisatie.

Projectoproep: samenwerking Vlaamse en Franstalige cultuurorganisaties

Het cultureel akkoord bouwt een brug tussen Vlaamse en Franstalige culturele organisaties. Elk jaar lanceren we een projectoproep om nieuwe samenwerkingen te stimuleren. 

www.cultuurculture.be - 10 september

MEER

Goede Doelen:

Het cultureel akkoord bouwt een brug tussen Vlaamse en Franstalige culturele organisaties. Elk jaar lanceren ze een projectoproep om nieuwe samenwerkingen te stimuleren. Elk samenwerkingsverband tussen cultuurorganisaties langs beide kanten van de taalgrens kan voor ondersteuning een projectaanvraag indienen. Voor 2019 geeft men een bijzondere – maar niet exclusieve – aandacht aan kunst- en cultuurprojecten voor kinderen en jongeren. Financiële steun vanaf 5.000 euro per project. Je kan je projectaanvraag nog indienen tot 15 november 2018.

Opleiding: KPI’s in non-profit

Is echt alles meetbaar? Nee, maar het komt toch aardig in de buurt. Zelfs uw beleidsambities, uw artistieke visie of de tevredenheid van uw burgers kunt u uitdrukken in concrete en meetbare parameters.

opleidingen.wolterskluwer.be - 7 september

MEER

Goede Doelen:

In de privésector zijn prestatie-indicatoren vaak financieel – zoals groei, winst of marktaandeel. Maar de KPI’s in de non-profit zijn natuurlijk van een andere orde. Dat is het uitgangspunt van deze opleiding. Alle voorbeelden en oefeningen komen exclusief uit de openbare sector. Zo ga je naar huis met de juiste kennis en instrumenten, die onmiddellijk toepasbaar zijn op jouw organisatie.

Aan de slag met competentie- en talentmanagement binnen jouw organisatie

DE site voor informatie rond competenties en talenten in organisaties. Concrete instrumenten, voorbeelden uit de praktijk, competentiewoordenboeken en een handleiding voor de praktijk.

www.competentindesocialprofit.be - 6 september

MEER

Goede Doelen:

Beschouw jij je medewerkers ook als het belangrijkste kapitaal van je organisatie? Dan is investeren in je mensen dé uitdaging. Competentiemanagement is een strategische manier om hier op in te zetten. Deze website zet alle voordelen en kritische succesfactoren op een rijtje.

Opleiding: crowdfunding voor non-profit organisaties

Kampt uw organisatie ook met een (mogelijke) daling van de subsidies? Wordt het steeds moeilijker om sponsorbudgetten bijeen te brengen, maar wenst u toch kapitaal te verzamelen? 

www.escala.be - 5 september

MEER

Goede Doelen:

Kampt jouw organisatie ook met dalende subsidies? Wordt het steeds moeilijker om sponsorbudgetten bij elkaar te krijgen, maar wil je toch kapitaal verzamelen? Dan kan je overwegen om crowdfunding een kans te geven. Crowdfunding werkt zonder financiële tussenpersonen. Er is dus rechtstreeks contact tussen de investeerder en je goed doel. Deze opleiding bekijkt alle fiscale en juridische aspecten die daar bij komen kijken.

Evi werkt als vrijwilliger bij vzw ODOS

We behandelen de problematiek van niet-conventionele gezinnen. 

nl.metrotime.be - 4 september

MEER

Goede Doelen:

‘ODOS’ staat voor Ouders Die Opnieuw Starten. De organisatie werkt rond de problematiek van niet-conventionele gezinnen. Ouders die er na een scheiding of overlijden alleen voor staan en ouders in een nieuwe relatie of een nieuw samengesteld gezin. Evi Vanheel werd op haar 28ste onverwacht weduwe. Om iets te kunnen betekenen voor mensen die hetzelfde meemaken, ging ze als vrijwilliger aan de slag bij vzw ODOS.

Projectoproep ‘Informele netwerken’

Het armoededecreet voorziet in de subsidiëring van projecten met een experimenteel, aanvullend en/of vernieuwend karakter. De subsidies zijn bedoeld om projecten met een experimenteel, aanvullend of vernieuwend karakter, die beantwoorden aan maatschappelijk relevante behoeften, tijdelijk te ondersteunen op het vlak van personeels- en werkingskosten, inherent aan de realisatie van het project.

armoede.vlaanderen.be - 3 september

MEER

Goede Doelen:

De coördinerend minister van Armoedebestrijding wil projecten ondersteunen die het persoonlijk netwerk van mensen in armoede versterken. Het uiteindelijke doel is om armoede structureel te bestrijden door de zelfredzaamheid van deze kwetsbare doelgroep te verhogen. Deze projectoproep spitst zich toe op het werkmodel ‘persoonlijke vriend’. Dit model omvat methoden waarbij een vrijwillige sleutelfiguur ingeschakeld wordt om een persoon in armoede te ondersteunen (buddywerkingen). Financiële steun: tot 50.000 euro maximum. Je kan je dossier nog indienen tot 28 september 2018. 
Cookie policy