Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep : Vooruit met de wijk

Zin om mee te werken aan een meer duurzaam leefklimaat in je wijk? Je hoofd zit vol ideeën maar je weet niet hoe je eraan moet beginnen?

leefmilieu.brussels - 1 oktober

MEER

Goede Doelen:

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de projectoproep ‘Vooruit met de wijk’ om inwoners te steunen die zich graag willen engageren voor gemeenschappelijke projecten ten voordele van het milieu en de duurzame ontwikkeling in hun wijk. Voor initiatieven rond een ‘participatieve duurzame wijk’ is er maximaal 15.000 euro beschikbaar, voor 4 andere projecten maximaal 3.000 euro. Je kan je kandidatuurdossier nog indienen tot 25 november 2018.

Zo vind je de juiste vrijwilligers

Vrijwilligers vinden die jou willen helpen bij je activiteiten gaat niet vanzelf. Hoe bereik je de juiste mensen? Hoe maak je hen enthousiast?  

www.kenniscentrumwwz.be - 27 september

MEER

Goede Doelen:

Een goede vacature is cruciaal om vrijwilligers te werven. Maar daar stopt je werk niet. Werk je al met vrijwilligers? Dan zijn hun verhalen de beste ‘reclame’ voor jouw goed doel. Misschien merk je enige interesse bij kandidaat-vrijwilligers, maar zetten ze niet meteen de stap om zich te engageren? Dan kan het nuttig zijn om mensen uit te nodigen om eens te komen proeven van jullie werking.

10 tips om de privacy van je vrijwilligers te respecteren

Vanaf 25 mei 2018 treedt GDPR, de General Data Protection Regulation, in werking. Ook vrijwilligersorganisaties moeten deze regels volgen. We helpen je alvast graag op weg met deze 10 tips. 

www.vlaanderenvrijwilligt.be - 26 september

MEER

Goede Doelen:

Van de GDPR heb je ongetwijfeld al gehoord. Maar wist je dat deze Europese wetgeving ook geldt voor vzw’s? Dit artikel geeft je 10 tips om correct met de privacy van je vrijwilligers om te gaan. Zo ben je niet alleen in orde met de nieuwe regelgeving, maar krijg je vanzelf ook meer appreciatie van je vrijwilligers.

Een gemotiveerde vrijwilliger is er twee waard

Motiveer je vrijwilligers aan de hand van de volgende tien tips!

loko.be - 25 september

MEER

Goede Doelen:

Eens je vrijwilligers aan boord hebt, wil je hen natuurlijk zolang mogelijk bijhouden. Maar hoe zorg je ervoor dat het enthousiasme bij vrijwilligers niet meteen tempert? In dit artikel ontdek je onder meer dat vrijwilligers meer vrijheid moeten krijgen in je organisatie dan bijvoorbeeld werknemers in een commercieel bedrijf.

Werken met vrijwilligers: van wervingsplan tot evaluatie

Plan bedenken, werven en in de bloemetjes zetten. Alvorens te beginnen werven denk je best eens na over je eigen organisatie. Welk imago straal je uit, waarvoor heb je vrijwilligers nodig, ...

cavaria.be - 24 september

MEER

Goede Doelen:

Voordat je vrijwilligers begint te werven, denk je best even na over je organisatie. Waarvoor heb je juist vrijwilligers nodig? Wat kan je hen bieden? Nadat je deze vragen beantwoord hebt, stel je het profiel van de ideale vrijwilliger op. Dan nog je boodschap naar kandidaten toe bepalen, en je wervingscampagne kan beginnen. Een regelmatige evaluatie van je vrijwilligersbeleid voorkomt acute problemen.

3 tips om de juiste verhalen uit je organisatie te halen

With year-end fundraising around the corner, you're likely thinking about your fundraising appeals and what stories you can use in them. 

www.thestorytellingnonprofit.com - 21 september

MEER

Goede Doelen:

Met het einde van het jaar in zicht, denk je ongetwijfeld aan een laatste sprintje voor je fondsenwerving. Maar met welke verhalen ga je mensen overtuigen om je goed doel te steunen? De juiste storytelling verbindt mensen met je organisatie, toont jouw nood aan ondersteuning en speelt in op de drang om te geven. In deze video krijg je drie tips om de juiste verhalen binnen je organisatie eruit te pikken.

Bilzerse fietsers zamelen geld voor goed doel in met Noordkaap-avontuur

In juni fietsten Raf, Peter en Raf naar de Noordkaap vanuit het Noorse Bergen. Goed voor zo’n 2.600 kilometer. 

www.tvl.be - 20 september

MEER

Goede Doelen:

In juni dit jaar trapten drie Bilzenaars vanuit het Noorse Bergen naar de Noordkaap. Een rit van zo’n 2.600 kilometer. Die bewonderenswaardige inspanning leverden de drie om Kebene Children’s Home te steunen. Dat is een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen opvangt in Kenia. De fietstocht draaide uit op een groot succes en leverde in totaal 10.000 euro op voor het goede doel.

Nieuw op Goededoelen.be: JEF

Een divers aanbod rond jeugdfilm verruimt de blik van kinderen en jongeren. Dit geeft hen kansen om zelf te bepalen in welke wereld ze willen leven. 

www.goededoelen.be - 19 september

MEER

Goede Doelen:

Daarom maakt JEF jeugdfilm beschikbaar voor vertoners en toegankelijk voor een breed en divers publiek in onderwijs en vrije tijd. Door haar actieve rol in netwerkorganisaties is JEF bovendien het aanspreekpunt rond jeugdfilm voor beleidsmakers en de (inter)nationale filmsector.

Berlaarse ‘Fred De Bruynevrienden’ organiseren koerscafé voor het goede doel

De Fred De Bruynevrienden richten een koerscafé in ten voordele van de huiswerkbegeleiding voor kwetsbare kinderen.

www.hln.be - 18 september

MEER

Goede Doelen:

Tijdens de volgende editie van de Memorial Fred De Bruyne in Berlare (op 26 september), wordt een bijzonder koerscafé opgetrokken. Daarvoor kregen de Fred De Bruynevrienden al steun van heel wat lokale handelaars. De opbrengst van het café gaat naar de huiswerkbegeleiding voor kwetsbare kinderen. Die werking draait volledig op vrijwilligers.

Projectoproep: niet-discriminatie en integratie van Roma

This call will aim to co-fund national or transnational projects tackling at least one of the following grounds of discrimination of Art. 19 TFEU: racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation. 

ec.europa.eu - 17 september

MEER

Goede Doelen:

In het kader van het programma ‘Rechten, Gelijkheid en Burgerschap’ lanceert de Europese Commissie een oproep voor (trans)nationale projecten in verband met de niet-discriminatie en integratie van Roma. De projectoproep is onderverdeeld in vier prioriteiten. Het werkprogramma zal binnen elk van die prioriteiten telkens minstens één project financieren. Je kan je dossier nog indienen tot 9 oktober.
Cookie policy