Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep CERA: maatschappelijke projecten

Ben je actief binnen een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio? Als het past binnen de domeinen waarin Cera investeert en als het voldoet aan een aantal criteria, vul dan het aanvraagformulier in. 

www.cera.be - 29 oktober

MEER

Goede Doelen:

De coöperatieve vennootschap Cera verleent subsidies voor projecten die aansluiten bij belangrijke hedendaagse maatschappelijke noden. Meer bepaald richt de oproep zich naar projecten binnen één van de volgende actiedomeinen: armoedebestrijding en sociale inclusie, kunst en cultuur, zorg in de samenleving, land- en tuinbouw, coöperatief ondernemen en lokale initiatieven in het onderwijs en het jeugdwerk.  Het totaal budget bedraagt ongeveer 2.500.000 euro voor een 500-tal projecten (of een gemiddelde van 5.000 euro per project). Je kan je dossier indienen tijdens een van drie rondes, de eerste eindigt op 9 januari.

Fondsenwerving via Facebook: wat moet je weten?

Gisteren werd bekend dat de fondsenwervingsactie voor immigrantenfamilies in de VS de grootste actie is die ook via Facebook is gehouden. Geld inzamelen via Facebook kan dus interessant zijn. 

www.thefundraiser.nl - 26 oktober

MEER

Goede Doelen:

Al meer dan 750.000 non-profitorganisaties gebruikten de fondsenwervingshulpmiddelen van Facebook. Intussen biedt Facebook mensen ook de mogelijkheid om donaties te vragen voor persoonlijke doeleinden. Een leuke ‘touch’ is het voorstel dat Facebook je op je verjaardag doet om geld in te zamelen voor je favoriete goede doel. Hoe je op deze mogelijkheden inspeelt als vzw, lees je in dit artikel.

Projectoproep FEDASIL 2019

Fedasil beschikt elk jaar over een budget om specifieke projecten inzake opvang van asielzoekers (en andere opvangbegunstigden) te ondersteunen. Het Agentschap heeft zopas de projectoproep voor 2019 gelanceerd.

www.fedasil.be - 25 oktober

MEER

Goede Doelen:

Voor de oproep van 2019 is het Agentschap op zoek naar projecten die een verhoging van deelname door asielzoekers aan het maatschappelijk leven toelaten, tegemoetkomen aan de opvangnoden van kwetsbare doelgroepen of waarden en normen bij de begunstigden van de opvang onderzoeken. Je kan je dossier nog indienen tot 18 november 2018.

Leuvense brasserie De Beiaard schenkt rosse centen aan goede doel

De rosse centenpot van brasserie De Beiaard op het Monseigneur Ladeuzeplein werd onlangs geleegd en geteld. De inhoud na een jaartje kleingeld sparen, was de ronde som van 450 euro. 

www.hln.be - 24 oktober

MEER

Goede Doelen:

Na een jaar sparen, zat de rosse centenpot van brasserie De Beiaard op het Leuvense Ladeuzeplein aardig vol. De 450 euro kleingeld schonken de eigenaars integraal aan De Vlaamse Kinderliga. Ze blijven bezoekers ook aansporen om hun rosse centjes in de pot achter te laten: “Volgend jaar geven we ons ingezameld geld opnieuw weg aan een ander goed doel. We kunnen ze dus goed gebruiken.”

Barbara Deloof werkt voor goed doel Memsaada

«Onze organisatie heet vzw Memsaada, een samentrekking van ME (medisch) en MSAADA (Swahili voor hulp). Wij verzamelen medisch materiaal bij Belgische ziekenhuizen en dokters, en schenken dat aan geselecteerde Congolese hospitalen»

nl.metrotime.be - 23 oktober

MEER

Goede Doelen:

Vzw Memsaada verzamelt medisch materiaal bij Belgische ziekenhuizen en dokters en schenkt dat aan geselecteerde Congolese hospitalen. Zij kunnen dan op hun beurt een betere en goedkopere gezondheidszorg aanbieden aan de sterk verarmde Congolese bevolking. Barbara zet fondsenwervingsacties op poten en zorgt als chauffeur voor het vervoer van alle materiaal naar het magazijn van Memsaada of de zeecontainer in Antwerpen.

Nijlpaarden in Antwerpen brengen geld op voor goede doelen

35.000 euro. Zoveel heeft de eerste editie van de Hippo Parade opgebracht.

atv.be - 22 oktober

MEER

Goede Doelen:

De eerste editie van de Hippo Parade in Antwerpen leverde niet minder dan 35.000 euro op voor verschillende goede doelen. Over de hele stad werden 21 nijlpaardbeelden verspreid. Nadien werden ze geveild ten voordele van voetbalclub City Pirates, moeders voor moeders en Hand in Hand. Zij krijgen elk dus meer dan 10.000 euro. De organisator van het initiatief, kunstenaar Ludo Modelo, overweegt intussen al een tweede editie.

Projectoproep: Pajottenland+ 

Pajottenland+ werd door de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid erkend als Leadergebied. Als plattelandsgebied met bottom up-werking beschikt de regio over eigen middelen. Deze budgetten worden besteed aan projecten uitgevoerd in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. 

www.herne.be - 19 oktober

MEER

Goede Doelen:

Met de Leadersubsidies wil Pajottenland+ werken aan de specifieke noden van de streek en gelijktijdig de eigenheid ervan versterken. Een uitgebreid dossier is in eerste instantie niet nodig om je kandidaat te stellen. Nog tot 1 december 2018 kan je ideeën binnen een van de vooropgestelde thema’s indienen bij het bestuur.

Warmathon van De Warmste Week strijkt opnieuw neer in verschillende steden

Geen De Warmste Week zonder de Warmathon. Ook dit jaar kan iedereen lopen, stappen of joggen op de Warmathon van De Warmste Week.

www.tv-visie.be - 18 oktober

MEER

Goede Doelen:

Ook dit jaar kan iedereen lopen, stappen of joggen tijdens de Warmathon van De Warmste Week. Van dinsdag 18 tot en met zondag 23 december kan je daarvoor in verschillende Vlaamse steden terecht. Nieuw dit jaar: elke deelnemer kan zelf kiezen voor welk goed doel hij of zij loopt. Dat gebeurt aan de hand van een vrij bedrag dat je bovenop de basisinschrijving aan het goede doel schenkt.

Nieuw op GoedeDoelen.be: vzw Focus-Plus

Focus-Plus vzw ondersteunt personen met een beperking die zo zelfstandig mogelijk willen wonen en leven,...

www.goededoelen.be - 17 oktober

MEER

Goede Doelen:

Focus-Plus vzw ondersteunt personen met een beperking die zo zelfstandig mogelijk willen wonen en leven. Volwaardige participatie aan de maatschappij staat daarbij centraal. Die ondersteuning realiseert de organisatie met respect voor ieders eigenheid. Het einddoel blijft altijd een evenwicht tussen gebruikers, medewerkers en Focus-Plus zelf, binnen een regionale en intersectorale verankering.

Tim werkt als coördinator voor vzw Brake-Out

«Brake-Out vzw ondersteunt jongeren met een verstandelijke beperking om hun dromen waar te maken...

nl.metrotime.be - 16 oktober

MEER

Goede Doelen:

Brake-Out ondersteunt jongeren met een verstandelijke beperking om hun dromen waar te maken. Drie jaar lang, twee dagen per week, leren cursisten zichzelf en hun talenten beter kennen. Ze bezoeken onder meer verschillende bedrijven en sportclubs, en trekken geregeld de natuur in.   Als coördinator bepaalt Tim Maenhout mee de leerlijnen van het vormingstraject: “Ik sta in contact met cursisten en hun familie, begeleid vormingsmedewerkers en zoek samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven.”
Cookie policy