Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Bereik meer donateurs met het non-profitprogramma van YouTube

YouTube is enorm populair, zit vol technologie en barst van het talent. Met die elementen willen we sociale bewegingen stimuleren en in stand houden die voor meetbare maatschappelijke verandering zorgen. Dat is onze missie.

socialimpact.youtube.com - 13 mei

MEER

Goede Doelen:

Online video’s doen het al enige tijd heel goed. Alle sociale platformen optimaliseren hun interface om makkelijker met video te werken, en YouTube blijft groeien, met zelfs eigen series en films. Wil jij meesurfen op het succes van filmpjes? Dan loont het de moeite om met jouw organisatie de Youtubewereld binnen te stappen. Het platform ontwikkelde een specifiek non-profitprogramma dat jou aan de slag helpt.

Nieuw op Goededoelen.be: Alehoppa vzw

Het ondersteunen van de integratie van kinderen met een motorische beperking en het verhogen van hun zelfredzaamheid bij het participeren in de dagdagelijkse activiteiten zoals op school, vrije tijd, … in de samenleving.

www.goededoelen.be - 10 mei

MEER

Goede Doelen:

Vaak weten scholen en organisaties niet waar ze terechtkunnen met problemen in verband met de participatie van andersmobiele kinderen. Bovendien krijgen scholen geen specifieke subsidies om hun infrastructuur optimaal op deze doelgroep af te stemmen. Vanuit deze situatie ondersteunt vzw Alehoppa de integratie van kinderen met een motorische beperking. De organisatie helpt hun zelfredzaamheid verhogen wanneer ze participeren aan dagelijkse activiteiten.

Projectoproep: fonds voor internationale solidariteit (water- en saneringssector)

Ieder jaar lanceert het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een oproep voor projecten inzake ontwikkelingshulp die verband houden met de watersector en die moeten worden gecofinancierd.

customers.vivaqua.be - 9 mei

MEER

Goede Doelen:

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert jaarlijks een oproep voor projecten op het gebied van ontwikkelingshulp die verband houden met de water- en saneringssector. De ingediende projecten moeten aansluiten bij zowel de principes van duurzame ontwikkeling, duurzaamheid en toe-eigening door de begunstigden, als de versterking van de bekwaamheid van de plaatselijke actoren. Je kan je kandidatuur voor deze projectoproep – beheerd door VIVAQUA – nog indienen tot 30 juni 2019. Co-financiering tot 100.000 euro.

Wat betekent de nieuwe vennootschapswet voor goede doelen?

Op 1 mei wordt de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht. Dat is ook een belangrijke datum voor de vzw's, die nu ook onder deze wetgeving vallen. Ze krijgen meer vrijheden, maar ook meer verplichtingen

www.tijd.be - 8 mei

MEER

Goede Doelen:

De belangrijkste wijziging voor vzw’s in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is dat ze niet langer ‘verenigingen zonder winstoogmerk’, maar ‘verenigingen zonder winstuitkering’ zijn. Volgens de nieuwe wetgeving mogen vzw’s onbeperkt commerciële activiteiten ontplooien, maar de winst die eruit voorkomt, mogen ze niet uitkeren. Noch aan de oprichters, de bestuurders of de leden, noch aan derden.

Floor en Isabelle werken voor vzw JolieJulie

De vzw JolieJulie is een vzw die mutsjes schenkt en te koop aanbiedt aan kinderen die door ziekte hun haren verliezen. We zijn twee gedreven mama’s en samen kwamen we op dit idee nadat de dochter van Isabelle getroffen werd door leukemie.

nl.metrotime.be - 7 mei

MEER

Goede Doelen:

Vzw JolieJulie schenkt mutsjes aan kinderen die door ziekte hun haren verliezen. Floor houdt zich vooral bezig met de creatieve kant van de organisatie en het opvolgen van de vrijwilligers. Isabelle, wiens dochter getroffen werd door leukemie, neemt het financiële luik voor haar rekening. De eerste 100 mutsjes van JolieJulie werden eind maart afgeleverd in het UZ Gent.

Projectoproep Good Food 2019 

U werkt in de verenigingssector, u organiseert acties en activiteiten in het Brussels Gewest en wilt een innovatief project van grote omvang op het vlak van Good Food ontwikkelen?  Of u werkt samen met andere verenigingen en wilt samen een voorbeeldproject opzetten? Dan is deze projectoproep iets voor u!

leefmilieu.brussels - 6 mei

MEER

Goede Doelen:

De projectoproep is gericht aan alle verenigingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en innovatieve en creatieve projecten ontwikkelen in één van 4 Good Food-thema’s: de voedselproductie door particulieren, de sensibilisering rond het voedingsaanbod, de begeleiding van de transitie naar de vraag naar voeding en de strijd tegen de voedselverspilling. Financiële steun tot 50.000 euro. Dien uw dossier in vóór 21 juni.

Projectoproep: preventie en bestrijding van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen

The Funding and Tenders Portal is the single entry point (the Single Electronic Data Interchange Area) for applicants, contractors and experts in funding programmes and procurements managed by the European Commission.

ec.europa.eu - 3 mei

MEER

Goede Doelen:

In het kader van het programma ‘Rechten, Gelijkheid en Burgerschap’ lanceert de Europese Commissie een projectoproep die gericht is op de preventie en de bestrijding van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen. De oproep beoogt welbepaalde en concrete projecten te financieren die tastbare en aantoonbare voordelen voor de finale begunstigden garanderen. De aangevraagde subsidies moeten min. 75.000 euro bedragen. Dien uw dossier in vóór 23 juni 2019.

Browsbox Booster: maak zelf eenvoudig en goedkoop een website voor je goed doel

Browsbox stelt zijn unieke technologie aan een non-profittarief ter beschikking van goede doelen, jeugd-, sport-, cultuur- en andere non-profitverenigingen

browsbox.com - 2 mei

MEER

Goede Doelen:

Hoe up-to-date is jouw website? En hoe makkelijk is het om er nieuwe informatie op te zetten? Nét moeilijk genoeg om het toch altijd maar weer uit te stellen? Browsbox ontwikkelde een technologie die het voor iedereen mogelijk maakt om aan een website te werken. Bovendien werken ze met een voordelige formule voor goede doelen, zodat je je ook over het prijskaartje geen zorgen hoeft te maken.

Workshop 6-7/5: verbindende communicatie

In deze training leer je de principes van verbindende communicatie toepassen.

www.uitinvlaanderen.be - 30 april

MEER

Goede Doelen:

Tijdens deze tweedaagse training leer je de principes van verbindende communicatie toepassen. In beperkte groep oefen je met voorbeelden die voor jou herkenbaar zijn, je leert zowel verbindend spreken als empathisch luisteren. Gaandeweg ontdek je dat deze kennis verder gaat dan een aantal regeltjes en dat je een echte levenswijsheid meekrijgt.

Projectoproep Anderlecht: activiteiten voor senioren en personen met een handicap

De gemeente Anderlecht lanceert een projectoproep met het oog op een programma met zowel sport, recreatieve als culturele activiteiten voor senioren en personen met een handicap. 

www.anderlecht.be - 29 april

MEER

Goede Doelen:

De activiteiten die in aanmerking komen voor steun kunnen inclusief zijn of gericht op een specifieke doelgroep. Je kan je dossier nog indienen tot 31 mei 2019.
Cookie policy