Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep 2018 Zero Afval Voedingszaken

Het Brussels Gewest is op zoek naar geëngageerde, nieuwsgierige handelaars die zin hebben om te experimenteren met meer milieuvriendelijke handelspraktijken, die de zero-afvalvisie bevorderen en voedselverspilling in de horeca en voedingszaken terugdringen.

leefmilieu.brussels - 10 december

MEER

Goede Doelen:

Legt jouw vzw zich toe op de verkoop van voedingsmiddelen? Staan jullie commercieel rechtstreeks in contact met de consumenten van het Brussels Gewest? Het Brussels Gewest is op zoek naar geëngageerde, nieuwsgierige organisaties die zin hebben om te experimenteren met meer milieuvriendelijke handelspraktijken, die de zero-afvalvisie bevorderen en voedselverspilling in de horeca en voedingszaken terugdringen. Financiële steun tot 15.000 euro. Je kan je kandidatuur nog indienen tot 20 januari 2019.

Nieuw op Goededoelen.be: Give us a Break vzw 

Voor ouders van kinderen met een beperking is het niet eenvoudig om tijdens de schoolvakanties opvangmogelijkheden te vinden.

www.goededoelen.be - 7 december

MEER

Goede Doelen:

Een groep van ouders van een kind met een beperking merkte het nijpende tekort aan opvang in de Vlaamse Ardennen en nam zelf het initiatief om hier wat aan te doen. “Give us a Break vzw” organiseert vakantieopvang én evenementen en acties om die te financieren.

Minder inspanningen, meer opbrengst

It’s the mythical Holy Grail of fundraising: working less while raising more. For a nonprofit, that’s almost “playing against type.” It’s off-brand for the whole sector.  We HAVE to work more to raise more, right? We even take pride in it sometimes. But smart fundraisers are always looking for ways to work less while raising more.

betterfundraising.com - 6 december

MEER

Goede Doelen:

Fondsen werven vraagt tijd, inzet en motivatie en meestal ook bepaalde investeringen. Better Fundraising roept op om alle inspanningen én uitgaven eens kritisch te bekijken. Is het echt nodig om jaar na jaar het wiel opnieuw uit te vinden? Het antwoord is in de meeste gevallen ‘neen’. Je selecteert beter een aantal vaste middelen, die je met minimale inspanningen kan ‘recycleren’. Zo bespaar je tijd en geld en hergebruik je wat echt werkt.   Je stuurt ieder jaar een brief naar je donateurs? Hergebruik de opmaak en tekst en verander alleen het hoogstnoodzakelijke.    Je vorige benefiet was een succes? Organiseer geen urenlange brainstorms, maar kopieer de formule, lanceer dezelfde oproep en voer dezelfde promotiecampagne.

Projectoproep 'Landbouw-natuur: op zoek naar een win-win'

Organisaties en verenigingen kunnen tot 1 februari 2019 een project indienen rond 'landbouw-natuur: op zoek naar een win-win'. De oproep is een initiatief van het dept. Omgeving, dept. Landbouw en Visserij, VLM en ANB.

www.vlm.be - 4 december

MEER

Goede Doelen:

Deze projectoproep heeft tot doel initiatieven te ondersteunen die streven naar een constructief samengaan van landbouw en natuur, die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren. Het gaat om een jaarlijkse oproep, uitgaand van het dept. Omgeving, dept. Landbouw en Visserij, VLM en ANB. Het thema dit jaar is ‘het klimaat’. Financiële steun: tot 20.000 euro. Je kan je projectvoorstel nog indienen tot en met 1 februari 2019.

Bijklussen met verenigingswerk, wat kan en mag? 

Zodra twee of meer mensen samen iets organiseren, worden ze hier als een vereniging beschouwd. Je kunt een vereniging vormen met of zonder ondernemingsnummer. Je vereniging moet aangifte doen van het verenigingswerk.

www.bijklussen.be - 3 december

MEER

Goede Doelen:

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag tot 6.000 euro per kalenderjaar bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven betalen. Daarbij kan het onder meer gaan om verenigingswerk. De inkomsten daaruit mogen samen niet meer dan 500 euro per maand bedragen. Op bijklussen.be lees je welke activiteiten toegelaten zijn als verenigingswerk en hoe een vereniging aangifte moet doen via de nieuwe onlinedienst Bijklussen.

Werken voor de goede doelen: Dorien De Man werkt voor DEBRA vzw

Wij zijn DEBRA, een patiëntenorganisatie voor mensen met Epidermolysis Bullosa (EB) of ook wel de Vlinderziekte. EB is een aandoening die je huid zo gevoelig maakt als de vleugels van een vlinder.

nl.metrotime.be - 3 december

MEER

Goede Doelen:

DEBRA is een patiëntenorganisatie voor mensen met Epidermolysis Bullosa (EB) of ook wel de Vlinderziekte. Personen met EB gaan door het leven met open wonden. In de ergste vormen doet elke beweging pijn en kunnen zowel levenskwaliteit als levensduur zeer beperkt zijn. Als bestuurslid van DEBRA strijdt Dorien De Man voor meer bekendheid en erkenning van EB, ook door de overheid.

Projectoproep Erasmus+: gestructureerde dialoog

De gestructureerde dialoog heeft tot doel om jongeren actief te betrekken bij het democratisch proces en het debat aan te zwengelen over onderwerpen die jongeren aangaan.

ec.europa.eu - 3 december

MEER

Goede Doelen:

In het kader van het programma 'Erasmus+' lanceert de Europese unie een projectoproep voor een gestructureerde dialoog tussen jongeren en politieke beleidmakers. De projecten moeten de actieve deelname van jongeren aan het democratisch leven bevorderen en minstens 30 jongeren betrekken. Financiële steun: 50.000 euros max. Dien uw dossier in vóór 5 februari 2019.

Zo haal je het maximum uit het ‘seizoen van de vrijgevigheid’

Giving Tuesday (and the end-of-year giving season) is just 9 days away — it’s crunch time, and we know you’ve been hard at work putting plans in place to make this busy time of year a success.

blog.actblue.com - 30 november

MEER

Goede Doelen:

Er bestaan heel wat creatieve manieren om je fondsenwerving tijdens de laatste weken van het jaar te maximaliseren. Heb je een website? Voeg dan bijvoorbeeld een pop-up toe waarmee je om een donatie vraagt. Omdat mensen hun vrijgevigheid graag delen met anderen, is het dan weer een goed idee om social sharing te voorzien voor degenen die effectief gedoneerd hebben.

Legaten naar goede doelen in stijgende trend

Over de laatste jaren ontving UNICEF België meerdere schenkingen en vooral legaten. De trend is stijgend en raakt steeds meer ingeburgerd.

www.fokus-online.be - 29 november

MEER

Goede Doelen:

Er is de laatste jaren een stijgende trend van legaten naar goede doelen. De toename van de informatie rond de legaten verklaart dit voor een deel: steeds meer organisaties en verenigingen publiceren informatie over testamenten. Een tweede motief is waarschijnlijk de leeftijd van de erflaters, geboren voor 1940. Een generatie die veel gespaard heeft, genoten heeft van de naoorlogse jaren en zo een mooi patrimonium opgebouwd heeft. 

Nieuw op GoedeDoelen.be: Verhaalweverij Sociaal

Leesplezier bevorderen bij kinderen uit kansengroepen. Integratie en inclusie stimuleren. Meewerken aan een betere samenleving.

www.goededoelen.be - 28 november

MEER

Goede Doelen:

De Verhalenweverij Sociaal is een organisatie die focust op activiteiten rond verhaal en beeld, waarbij deelnemers ervaren hoe plezierig het is om op verschillende manieren met verhalen te werken. Het proces is daarbij even belangrijk als het eindresultaat. De organisatie biedt activiteiten aan voor zowel kinderen als volwassenen, en richt zich vooral (maar niet uitsluitend) op kansengroepen.
Cookie policy